Er inspirert av Marx og Lenin

Arbeiderpartiet er ikke radikalt nok, mener arbeideren Geir Hansen fra NKP.

Geir Hansen har vært med i Norges Kommunistiske Parti i 27 år. Det er blant annet fordi han mener arbeiderne bør overta bedriftene.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Med økte skatter, særlig økt formueskatt og eiendomsskatt. Bompengefinansiering burde vi ikke hatt.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei. Det må kommunene selv bli enige om. Jeg synes ikke det er så nødvendig med sammenslåinger, med mindre flertallet av innbyggerne vil det, da. Hvis det var folkeavstemning om sammenslåing i min kommune, ville jeg nok stemt nei.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Ja, jeg synes det har kommet seg og blitt bedre hele tiden. Jeg synes selvfølgelig at helsevesenet burde få pengene de trenger, slik at vi slipper tiggerbrevene som kommer en gang i året eller så. Finansieringen av helsevesenet burde gå utelukkende fra skattepengene.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Fordi jeg er arbeider og ikke synes Ap er radikalt nok. Jeg har lest Marx og Lenin og latt meg inspirere av det. Vi i NKP synes at arbeiderne bør overta eiendomsretten til produksjonsmidlene, det er vel essensen i kommunistpartiets politikk.

- Når jeg sier dette med arbeidermakt, tror jeg det må skje gjennom stemmeseddelen, ikke ved hjelp av vold. Men med Norges demokratiske tradisjoner mener vi det skal kunne gå kun gjennom valg, og ikke med vold. Å bevare freden i verden er også viktig for meg.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Fredssaken har alltid vært viktig.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Hvordan partiene stiller seg til arbeiderenhet.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Det måtte blitt partiene på venstresiden. Vi vil mye heller at Ap, SV og Sp styrer enn at en ny borgerlig regjering skal ta over. Det er mye bedre for oss, tross alt.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Vi vil ikke samarbeid med Frp.