Så pinnsvin på gulvet på psykiatrisk avdeling – i dag jobber han der

I 1999 ble Geir Jensen lagt inn på psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Stavanger. I dag er han ansatt som vernepleier.

Geir Jensen

Nå er Geir vernepleier på psykiatrisk avdeling i Stavanger. Takket være tidlig behandling ved Stavanger Universitetssykehus.

– Jeg utagerte ganske mye og lå mye i belteseng, sier Geir Jensen.

Han er tilbake på psykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus der han selv ble innlagt med psykose i 1999.

– Når jeg la meg selv inn var gangen full av pinsvin. Personalet måtte sparke dem bort for at jeg skulle kommet meg til rommet. De så de ikke, så jeg måtte peke for å vise de hvor den skulle sparke, forteller han.

Geir Jensen

Geir Jensen slet med alvorlig psykose, men har blitt frisk.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Frisk, far og forlovet

Wenche ten Velden Hegelstad

Wenche ten Velden Hegelstad leder TIPS-prosjektet på Stavanger Universitetssykehus.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Psykosene han gikk igjennom kunne fort ha blitt til en schizofrenidiagnose. Tingene han så og innbilte seg gjorde jobb og et vanlig liv helt umulig.

Nå er Geir vernepleier på psykiatrisk avdeling i Stavanger. Takket være tidlig behandling er han er i full jobb, har tre barn og er snart en gift mann.

– Dette er en drøm som du har uansett hvor syk du er, sier Jensen.

– Tidlig oppdaging er avgjørende

Over dobbelt så mange blir friske fra psykoser og schizofreni ved Universitetssykehuset i Stavanger enn andre steder i landet. Resultatet fra 10 års forskning, og arbeid med TIPS-prosjektet (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) vekker oppsikt over hele verden.

– Tidlig behandling fordobler sjansen for at man blir helt frisk fra psykose innen ti år. Med frisk mener jeg symptomfri, i full jobb, med vanlig sosial omgang, en selvstendig bosituasjon og et alminnelig liv, sier Wenche ten Velden Hegelstad, prosjektleder TIPS-prosjektet.

Geir Jensen og Wenche ten Velden Hegelstad

Geir Jensen og Wenche ten Velden Hegelstad er nå kolleger. Det hadde ingen av dem trodd for ti år siden.

Foto: Tom Edvindsen / NRK
The American Journal of Psychiatry

TIPS-prosjektet omtales i «The American Journal of Psychiatry».

Foto: Tom Edvindsen / NRK

I dag har prosjektet fått hedersplassen i et av verdens mest prestisjetunge fagmagasiner, «The American Journal of Psychiatry».

– Her er det ti års forskning kondensert på syv sider i en artikkel i et av verdens ledende psykiatritidsskrift. Dette er et gruppearbeid som vi er veldig fornøyde med, sier Hegelstad.

Fra pasient til kollega

De har klart å fange opp pasienter med psykoser og schizofreni tidlig gjennom informasjonskampanjer, og dermed doblet sjansen for at pasienten blir helt friske.

I dag er Geir og Wenche kolleger, og ikke pasient og psykolog. Men at det skulle bli resultatet var det ingen som hadde trodd for ti år siden.

– Det litt morsomme er at ved min første innleggelse sa jeg at "en dag skal jeg jobbe sammen med dere". Da sa de "slapp av, du skal få medisinen din", sier Geir Jensen.

Geir Jensen

Geir Jensen på plass blant kolleger på psykiatrisk avdeling på SUS.

Foto: Tom Edvindsen / NRK