Gebyr for for mange poteter

Vegvesenet kontrollerte tungtransport som passerte Krossmoen på E39 i dag, og ga to bruksforbud for manglende lastsikring og tre for overlast. Lasteplanet på bildet var lastet for tungt med poteter og føreren fikk 8300 kroner i bot.

potet
Foto: Statens vegvesen