Gatebibliotek i 2008

Når Stavanger blir europeisk kulturhovedstad neste år skal bokhyller plasseres på et titalls sentrale steder i byen.

Gatebibliotek til 2008
Foto: Marius Harlem / NRK

Arkitektstudenter fikk i oppdrag å tegne forslag til hvordan gatebiblioteket skal se ut, og i kveld kåres vinneren.

En fagjury skal kåre hvilken av modellene som skal produseres og settes ut på et titalls sentrale steder i Stavanger-distriktet, når byen blir europeisk kulturhovedstad i 2008.

En modell går ut på å plukke bøker fra et "Kunnskapens Tre" inne i en plexiglass-sylinder, en annen er formet somen fire meter høy pyramide, andre er mer tradisjonelle.

Gatebiblioteket er en del av prosjektet Gjestfrihetens Kunster, som er Sølvbergets hovedsatsing i 2008.