GASSPRISEN FALLER:

Oljeprisen er halvert siden i fjor sommer. Nå har gassprisene også begynt å falle. Det kan få konsekvenser for norsk økonomi og kan føre til at flere prosjekter blir utsatt, skriver Aftenbladet. Gassprisene i Europa har vært knyttet opp mot oljeprisene. De siste årene har derimot
mange av de store produsentene inkludert Statoil, gått over til å selge gassen til spotpris.

Flere nyheter fra Rogaland