Gassfunn i Nordsjøen

Equinor har gjort funn av gass i en brønn ved Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen. Størrelsen på funnet er beregnet til tre til 10 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer 19–63 millioner fat olje. Nå skal lønnsomheten vurderes.