Garasjefestvalkamp

I denne valkampen snakkar mange politikarane om kor viktig det er å møta veljarane personleg, i grundige samtalar om politikk. – Men det er dei sosiale media som gjer at politikarane prioriterer slik, seier ekspertar på området.

Tina Bru på garasjefest i Sandnes for å snakka om politikk

Laurdag kveld, klokka 20, stilte stortingskandidat Tina Bru på garasjefest i Ganddal i Sandnes.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Val

Laurdag kveld møtte Tina Bru, stortingskandidat for Høgre i Rogaland, opp på ein garasjefest på Ganddal i Sandnes.

Tina Bru med fleire av deltakarane på garasjefesten

Tina Bru fekk spørsmål om både elbilar, olje- og gassframtida i Rogaland og om innvandring.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Ho hadde gitt beskjed på si eiga Facebook-side at ho gjerne ville bli invitert heim til folk, for å kunne snakka om politikk nå i valkampen.

– Eg tenkte eg ville prøve noko nytt i år, å bruke meir tid til samtale med folk, seier ho.

Derfor kan det vera god bruk av tid

Men kva er det som får ein travel stortingskandidat til å bruke to timar ein laurdag kveld, på å møte ni middelaldrande menn?

Portrettbilde av stipendiat i medievitskap ved Universitetet i Bergen, Magnus Hoem Iversen.

Magnus Hoem Iversen, stipendiat i medievitskap ved Universitetet i Bergen, meiner at sosiale media lurer i bakgrunnen, når politikarar vil snakka grundig med veljarane.

Foto: Sigrid Haaland

– Det er fordi ho kan vise fram det som skjedde i garasjen, til eit mykje større publikum, på for eksempel sosiale media, seier Magnus Hoem Iversen, stipendiat i medievitskap ved Universitetet i Bergen.

Dersom for eksempel fire av dei ni, som var til stades, legg hendinga ut på si Facebookside, og at kvar av dei har 300 følgarar, så er det plutseleg 1200 menneske som får vita om dette.

– Då får Tina Bru visa at ho ikkje er ein folkefjern maktpolitikar, men derimot ein politikar som er i stand til å føre ein vanleg samtale med vanlege folk, seier Hoem Iversen.

Hyggeleg kveld i garasjen

Arve Oftedal stod for invitasjonen til garasjevalmøte, både til åtte vener og til Tina Bru.

Arne Oftedahl, som inviterte til garasjefest med valkamp i tillegg

Arve Oftedal inviterte både vener og Tina Bru til garasjefest.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Eg såg på Facebook at ho oppfordra andre til å invitera ho heim. Då tenkte eg at det passa glimrande, seier han, som er klar på at han er ein stor entusiast av partiet Høgre.

Dei ni middelaldrande mennene hadde mange spørsmål å stilla, viste det seg. Dei handla mykje om kva Tina Bru meinte om olje- og gassindustrien, men også om elbilar, innvandring og byråkrati og skjemavelde.

Nå er det valkamp

Festdeltakarane sette pris på både møtet med Tina Bru og på sjansen til å diskutera politikk. Det var berre gode signal derfrå etter to timar kombinert fest og valkamp.

Stipendiat Magnus Hoem Iversen trekk heller ikkje Tina Bru sitt ønskje om å snakka politikk med vanlege folk i tvil.

– Jo, me må rekna med at dette også kjem frå eit personleg engasjement. Ho hadde det sikkert veldig kjekt i den garasjen, seier han.

– Men eg trur ikkje ho ville ha gjort det om ho ikkje også kunne vist det til eit større publikum etterpå. Det ville i så tilfelle vore veldig rar bruk av tid, avsluttar Hoem Iversen.