Går langt i å love ny og utbedra Launes bro

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i formiddag på befaring ved ødelagte Launes bro i Eigersund. Broen er en flaskehals ved flom, men nå kan det blir snarlige løsninger.

Solvik-Olsen på befaring

Fra venstre: Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap), områdedirektør i Jernbaneverket Stian Wesøy og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Dette brosystemet er absolutt modent for utskifting. En del av broen er hentet fra Nordlandsbanen, og stammer fra krigens dager. Den har nok gjort sin tjeneste, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Etter at broen ble ødelagt under ekstremværet i desember, var den stengt i flere dager. Det ble bestemt at en ny bro må på plass. Jernbaneverket hadde opprinnelig planer om å bygge en ny jernbanebro med smalere løp, men etter «Synnes» herjinger endret de planene.

Om den bør utvides, og hvor mye plass til vann det skal være under broen, var noen av spørsmålene da samferdselsministeren i formiddag var på befaring.

– Det er viktig for oss å se på prosjekter i sammenheng, slik at vi kan få en god løsning, sier samferdselsministeren som ønsker løsninger både for broen som ble skadd i flommen, men også for den lengre broen like ved.

– Haster det?

Reparasjon av Launes bru i Eigersund

Launes bro ble skadet under ekstremværet Synne i desember, og var stengt for togtrafikk i flere dager.

Foto: Jernbaneverket

– Ja, og det sier jo også Jernbaneverket. Vi må ha en jernbane her til lands som er forutsigbar. Særlig godstransporten kan bli sårbar dersom vi ikke får løst dette.

Mer penger til vedlikehold

Jernbaneverket skal prioritere hvilke prosjekter som er mest prekære, men Solvik-Olsen mener regjeringen har åpnet pengesekken for oppussing av landets veier og jernbanestrekninger.

– Det er satt av fire milliarder kroner mer i stadsbudsjettet enn for to år siden til nettopp fornying og vedlikehold for både vei og jernbane, sier Solvik-Olsen.

Under befaringen i formiddag ble ulike byggetekniske løsninger diskutert og geologien stod sentralt. Det er mulige å gjøre flomtiltak andre steder enn ved selve broen, men Eigersund kommune kjemper for en utvidelse av broen.

Jernbaneverket har vært skeptiske til å utvide broen, mye grunnet store kostnader, men er nå i ferd med å snu i saken.

– Vi ønsker ikke stopp på jernbanen på grunn av flom, og vi ser jo det at ekstremvær blir mer og mer «normalt vær». Det må vi ta høyde for, sier områdedirektør i Jernbaneverket, Stian Wesøy.

Jernbane over sundet

Jærbanen

– Det er viktig med forutsigbarhet for togpassasjerer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Jernbaneverket er opptatt av å se prosjektene Launes 3, som ligger nærmest Egersund, i sammenheng med Launes1.

– Med tanke på sysselsetting vil også det være det beste, sier Wesøy.

Tiltak for å utbedre Launes-sundet som en permanent løsning, og ikke bare den ødelagte broen, vil koste mer penger enn det som er bevilga til ny bro.

– Men som samferdselsministeren påpekte er godstrafikken et satsingsområde, og da må vi ha en jernbane over sundet, sier han.

Eigersund-ordføreren er positiv etter befaringen, og har tro at det nå blir en god løsning innen rimelig tid.

– Vi har fått en god start i arbeidet. Det viktigste er ikke hvilken løsning som velges, men at det kommer nok vann ut ved framtidige flommer, sier Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap).