Normal

Gandsfjord bru ikke med i bypakken

I dag la fylkespolitikerne fram planene for ny bompakke på Nord-Jæren. Sandnes-ordfører Stanley Wirak er skuffet over at Gandsfjord bru ikke blir med i bypakken.

Bomstasjon
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ny bomring på Jæren

Fem bomringer med en rekke bomstasjoner er planlagt i bompengepakken for Nord-Jæren.

Foto: Statens vegvesen

– Vi vet hva som er smertegrensen, og hva folk kan tåle, sa fylkesordfører Janne Johnsen før hun la fram fylkeskommunenes endelige planer om ny bompakke på Nord-Jæren.

Stanley Wirak

– Vi er veldig skuffet over at Gandsfjord bru ikke kom med. Vi har kjempet hardt for å få broa med i bypakken, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Tom Tvedt frå Arbeiderpartiet

Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet mener at bypakken er godt rustet for fremtiden.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Avtalen om å kreve inn rundt 20 milliarder kroner til vei og kollektivprosjekter på Nord-Jæren ble klar i totida i natt.

Det er partiene Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, SV og tre uavhengige representanter som utgjør flertallet. Senterpartiet og Frp går imot.

I rushtiden mellom klokken 07 og 09 på morgenen, og mellom 15 og 17 på ettermiddagen må lette kjøretøy betale 40 kroner per passering, mot 20 kroner utenfor rushtiden. Rådmannens opprinnelige forslag var 45 kroner per passering for personbiler.

– Vi vil se på muligheten for fritak for barnefamilier som skal hente og bringe i barnehagen, sier Johnsen.

Betaler for en i timen

For kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn dobles satsen, og for kjøretøy over 7,5 tonn tredobles satsen. Rushtidsavgiften vil kun gjelde hverdager.

Bilister med bombrikke får 10 prosent rabatt per plassering, og man vil også kun betale for en passering i timen.

Fylkeskommunen viderefører taket på 75 passeringer i måneden, men av miljøårsaker vil ikke dette gjelde tunge kjøretøy over 7,5 tonn.

Fylkesordføreren presiserer at ved økt støtte fra staten, vil bomsatsene kunne bli redusert.

Fylkeskommunen har sluttet seg til bomplasseringene som rådmannen har foreslått, med unntak av to: Ved Solastranden vil den planlagte bommen få ny plassering, og Risavika-bommen blir plassert sør for Hafrsfjord bru.

Gandsfjord bru ikke med

Det settes av 50 millioner kroner til utredninger vei- og kollektivløsninger til Sandnes Øst. Det vil si at Gandsfjord bru ikke har blitt tildelt midler, men at disse kan brukes til broprosjektet.

– Vi er veldig skuffet over at den ikke kom med. Vi har kjempet hardt for å få broa med i bypakken, men flertallet i fylkestinget prioriterer annerledes, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes (Ap).

Han er forberedt på at folk i Sandnes nå vil reagere på at de via flere bomstasjoner plassert i Sandnes-området vil stå for store deler av veifinansieringen.

– Det er klart at folk reagerer på at de skal være med på å samle inn penger til andre, men summen av prosjektene ble så dyre at bompengesatsene ville blitt for høye med broa inn i pakken.

Wirak er likevel fornøyd med at det er satt av 50 millioner kroner til prosjektering.

Tidligere har Ap-politiker i fylket, Tom Tvedt, signalisert at Gandsfjord bru må inn i bypakken. Nå står flertallet i fylkestinget bak vedtaket om at broprosjektet ikke skal prioriteres.

– I slike forhandlinger må man ta og gi. Vi har fått på plass 50 millioner kroner til mulig utredning, og bussvei til Vatnekrossen prioriteres. Vi har laget en god pakke som er laget for fremtiden, sier Tvedt.