– Et sjukehus i utakt med framtida

Å bygge sjukehus til åtte milliarder utenfor sentrum er i strid med moderne byplanlegging, mener Christian Wedler, Frps gruppeleder i Stavanger. Mandag ble det kjent at sjukehusledelsen vil bygge på Ullandhaug.

Christian Wedler i Stavanger Fremskrittsparti

– Jeg tror framtidas innbyggere i Stavanger kommer til å være ganske skeptiske til at man valgte en løsning i 2015 som innebar at du og jeg skulle reise mer, sier Christian Wedler, Frps gruppeleder i Stavanger.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Jeg er veldig lei meg for at administrasjonen ikke ser plasseringen av sjukehuset i en litt større sammenheng, sier Christian Wedler, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

«Ullandhaugkonseptet sikrer en samling av all somatisk døgnbehandling i moderne sykehusbygg, noe som sikrer gode pasientforløp, enerom til alle pasienter og mulighet for å ta i bruk ny medisinsk teknologi og sikre kvalitativt god pasientbehandling», heter det i innstillingen fra sjukehusdirektøren.

Mandag kom innstillingen fra direktøren ved Stavanger universitetssjukehus. Den peker ikke uventa på Ullandhaug, i nærhet til universitetet utenfor sentrum, som det beste stedet for det planlagte nye sjukehuset til åtte milliarder kroner.

Wedler og hans parti tilhørte flertallet da Stavanger bystyre med en stemmes overvekt gikk inn for å bygge nytt på Våland nær sentrum, der sjukehuset holder til i dag.

Inger Cathrine Bryne

– Ullandhaug er best for pasientene, mener sjukehusdirektør Inger Cathrine Bryne.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sjukehusledelsens hovedargumenter er at et bygg på Ullandhaug kan tas raskere i bruk, har en vesentlig bedre driftsøkonomi, gir det beste tilbudet til pasientene, og utbygging på Våland ville føre til betydelige ulemper i byggeperioden.

– Gammeldags løsning

Wedler forstår at sjukehusledelsen først og fremst konsentrerer seg om sin egne behov, men hadde ønska seg større vyer. Han viser til at trenden med å flytte sentrale funksjoner ut av sentrum nå er i ferd med å snu, både ellers i landet og andre steder i Europa.

– Det handler om å få redusert transportbehovet til dem som skal bruke sjukehuset. Jeg tror framtidas innbyggere i Stavanger kommer til å være ganske skeptiske til at man valgte en løsning i 2015 som innebar at du og jeg skulle reise mer, det er i utakt med fremtiden, sier han.

Får støtte fra de ansatte

Alexander Seldal

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Sus, Alexander Seldal, er fornøyd med innstillingen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

De tillitsvalgte ved sjukehuset ble orientert om innstillingen mandag morgen. Sjøl om den innebærer at man må drive både på Ullandhaug og på Våland, tror hovedtillitsvalgt for overlegene, Alexander Seldal, at flertallet av de ansatte støtter den.

– Ut fra de alternativene som foreligger, er Ullandhaug det beste valget. Der får en mest igjen for pengene og en kommer tidligere i gang med byggingen, sier han.

Næringsforeningen jubler

Harald Minge

– Gledelig og forventa, sier Administrerende direktør i Næringsforenigen, Harald Minge.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Aller mest fornøyd er administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen. De har lenge vært en ivrig forkjemper for et sjukehus på Ullandhaug i nærhet til universitetet.

– Dette er gledelig, for Ullandhaug er best for pasientene, det er rimeligst, raskest å bygges og best med tanke på forskning og næringsutvikling, så dette var som forventa, sier han.

Innstillingen skal nå behandles i styremøte i Helse Vest 27. november, deretter i Helse Vest, og så endelig avgjøres i et foretaksmøte med helseminister Bent Høie.

Minge tror Helse Stavangers innstilling vil veie tungt da, mens Frps Christian Wedler ikke vil gå med på at løpet nå er kjørt.

– Jeg er helt sikker på at de vil lytte til innspillene fra kommunene og andre toneangivende aktører, sier han.