Gammel skjelett-tabbe åpner for nye gravsøk

Skjeletter funnet i Stavanger domkirke på 60-tallet ble sendt til Oslo for analyse, men kom tilbake i en stor haug. Tabben ødelegger for forskningen, og nå gjøres nye gravsøk.

Gravfunn under koret i Stavanger domkirke, 1967/68

STORT FUNN: I 1968 fant Stavanger museum rester av 31 individer under gulvet i domkirkens kor. De stammer trolig fra tiden før domkirken ble påbegynt i 1125.

Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

I en stor utgraving i 1967/68 fant arkeologer rester etter 31 individer under gulvet i koret i Norges eldste, stående middelalderkirke.

Gravene hadde flere kjennetegn som viste at de var kristne, og gravplassen går tilbake til tiden før domkirken i Stavanger ble påbegynt i 1125.

Et av skjelettene funnet i Stavanger domkirke, 1967/68

KRISTNE: Skjelettene var gravlagt med hodet mot vest, og det ble ikke funnet gravgods, tegn som viser at det er en kristen gravplass.

Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Det var et viktig funn, men dårlig håndtering i tiden etterpå ødelegger for troverdigheten i forskningen.

Kom tilbake i en stor haug

Da Sean Dexter Denham ved Arkeologisk museum i Stavanger fant fram domkirke-skjelettene fra magasinet i 2010, avdekket han flere tabber.

For det første lå de 31 individene sammenblandet i en stor trekasse, og bare noen var merket.

Boksen med skjelettfunn fra Stavanger domkirke mm

KOM I KASSE: Slik så de skjelett-delene fra domkirken ut da arkeologene i Stavanger begynte å jobbe med dem i 2010. Alt lå i en stor haug, umerket og blandet med funn fra andre landsdeler.

Foto: Sean Dexter Denham / Arkeologisk museum Stavanger

– Slik skal det ikke være. Vi vet ikke om feilen skjedde på Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo, som analyserte funnet like etter utgravingen, eller om det var noe som hendte i forbindelse med transporten tilbake til Stavanger rundt 1970, sier Denham. Han er osteoarkeolog, altså ekspert på menneskelige levninger.

Da han skulle sette det menneskelige puslespillet sammen, fant han også knokler som stammer fra Troms og Nordland, men som likevel var blandet samme med skjelettene fra Stavanger:

– Noen av benrestene er nummerert. Hvis katalogen til skjelettsamlingen hos Anatomisk institutt stemmer, kommer flere av skjelett-delene fra andre funn, sier Denham.

Nummer på skjelett-delene skal vise hvor de stammer fra

FEIL NUMMER: Dette er et bekkenben som Stavanger fikk tilbake fra Oslo, men nummeret det er merket med viser at det stammer fra et funn i Nordland.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Vet ikke hva som skjedde

Ifølge Arkeologisk museum i Stavanger har verken de eller instituttet noen dokumentasjon som kan fortelle hvorfor feilen skjedde.

Det er uansett historie. Nå håper Denham at de nye undersøkelsene skal tidfeste den kristne gravplassen:

– Vi har datert ti skjeletter fra 60-tallsfunnet, og det eldste går helt tilbake til 800-tallet, men dessverre kan vi ikke helt stole på resultatene.

Han er derfor glad for at Riksantikvaren har tillatt nye inngrep.

Theo Bell Gil og Sean Dexter Denham fra Arkeologisk museum i Stavanger

SKJELETT-EKSPERTER: Arkeologene Theo Bell Gil (t.v.) og Sean Dexter Denham tar bilder og prøver av tusen år gamle graver ved fundamentene til Stavanger domkirke.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Børster støv av gamle graver

Den siste tiden har Denham og en kollega jobbet med børste, blåseapparat og kamera i en krypkjeller ved fundamentene til domkirken.

Her kan man tydelig se rester av både ben, klær og kister som stikker ut fra en jordprofil i fundamentmuren. Så nå tar arkeologene prøver og fotograferer levninger av folk som levde i Stavanger for kanskje tusen år siden.

Benrester fra en grav i krypkjelleren, Stavanger domkirke

NYE FUNN: Dette er benrester fra en grav som arkeologene nå har børstet fram i domkirken. Rester fra både ben-, tekstil og kister skal analyseres ved hjelp av karbondatering.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Målet er å få bekreftet at den kristne gravplassen kan dateres helt tilbake til 800-tallet. Den kan være en av Norges eldste.

Stavanger domkirke gjennomgår nå en omfattende restaurering til byens og kirkens 900-årsjubileum i 2025. Dermed kan anledningen by seg for å åpne gulvet inne.

– Vi ønsker et større forskningsprosjekt, men det er dessverre ikke opp til meg å avgjøre. Det koster jo, sier Denham.

Sean Dexter Denham på jobb i krypkjelleren i domkirken

KRYPKJELLER: Riksantikvaren har gitt tillatelse til at arkeologene blåser og børster fram flere graver. De tar ut prøvemateriale fra en ca. 23 meter lang jordprofil i fundamentmurene til Stavanger domkirke.

Foto: Terje Tveit / Arkeologisk museum, Stavanger