Hopp til innhold

– Beredskapsanalysen er sist oppdatert i 1999

Petroleumstilsynet kritiserer Statoil for regelbrudd på Gullfaks C-plattformen.

Gullfaks C

Da Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn på Gullfaks C-plattformen tidligere i sommer kom det frem at risiko- og beredskapsanalyser ikke er oppdatert.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro

Da Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn på Gullfaks C-plattformen tidligere i sommer kom det frem at risiko- og beredskapsanalyser ikke er oppdatert.

– Total risikoanalyse er oppdatert 2005, mens Gjeldende beredskapsanalyse er sist oppdatert i 1999, går det fram av tilsynsrapporten.

– Burde vært oppdatert

Petroleumstilsynet mener at disse analysene burde vært oppdatert.

– Vi er blant annet kjent med endringer innen områdeberedskap, bemanning, økt omfang av varmt arbeid og aktivitetsnivået generelt, som tilsier at det har vært endringer i risiko- og beredskapsforhold for Gullfaks C, går det fram av rapporten.

Ifølge tilsynsmyndighetene kan disse regelbruddene få negative konsekvenser. Blant annet fordi den gjeldende beredskapsplanen for plattformen ikke basert på oppdaterte analyser.

– Dette kan svekke kvaliteten av helhetlig styring og ledelse av beredskap på Gullfaks C, mener Petroleumstilsynet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Statoil sitt hovedkontor på Forus

Statoil har frist til 10.september med å svare på rapporten som avdekker regelbrudd på Gullfaks C-plattformen.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Robust beredskap, med svekkelser

Tilsynet avdekket og flere andre regelbrudd og såkalte «forhold med forbedringspoteniale» under inspeksjonen på Gullfaks C.

I et brev til Statoil ber Petroleumstilsynet om at rapporten gjøres kjent for tillitsvalgte og verneombud. Tilsynet vil ha svar fra Statoil innen 10.september.

Tilsynets konklusjon etter besøket på Gullfaks C er at «beredskap på Gullfaks C som sådan fremstår som robust, men med enkelte svekkelser.»

Tilbakemelding

Statoil vi nå gå gjennom rapporten og komme med en vurdering av de forholdene tilsynet ber om. Det sier informasjonsdirektør Eskil Eriksen i Statoil.

-Er Statoil enig med Petroleumstilsynet om at slik manglende oppdatering kan få negative konsekvenser?

-Tilsynet bekrefter at Gullfaks C har systemer og prosesser som styrer aktivitet forbundet med risiko på en god måte og at beredskapen fremstår som robust, men med enkelte svekkelser. Vi setter oss nå inn i avvikene og observasjonene i rapporten og vil gi Petroleumstilsynet tilbakemelding i henhold til tidsfristen, sier Eriksen.

Kritikk

Statoil har tidligere fått kritikk for sikkerheten på Gullfaks C. I en forskningsrapport etter en nestenulykke i mai 2010 ble det pekt på at Statoil på Gullfaks hadde manglende systemer for erfaringsoverføring og mangler ved risikovurdering.

Les også: Statoilkritikk i forskningsrapport

Les også: - Statoil bryter forurensningsloven

Statoil ble i ettertid anmeldt av miljøorganisasjonen Bellona for måten denne hendelsen ble håndtert på.