NRK Meny
Normal

Fylket vil løse veikrangel

Uklarhet om hvem som eier veien fører til at saken må utsettes.

FV44 Bryne
Foto: Magnar Larsen

Fylkeskommunen griper inn for å løse veistriden på Bryne der kjøpesenteret M44 vil utvide.

Statens vegvesen har krevd at senteret betaler for utvidelse av veien til fire felt, og det aksepterer hverken M44 eller Time kommune.

Men det er Rogaland fylkeskommune som eier vegen siden den ikke lenger er en riksveg. Og de ble ikke spurt før vegvesenet uttalte seg.

- Fylkeskommunen som eier av veien burde absolutt ha blitt orientert, sier leder i Samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Odd Arild Kvaløy.

– Betyr veldig mye for Bryne

Petter Lorenz Stabel som leder utvalget for lokal utvikling i Time tror på et kompromiss i saken.

– Det er ikke lett å vite hva som gjør at dette har kommet på slutten, men det var nytt for oss og derfor var vi nødt til å gå noen ekstra runder. Det betyr veldig mye for Bryne å få denne veiløsningen på plass, sier Stabel.

– Synes ikke M44 skal betale

Politikerne skulle behandlet kjøpesenter-planene tirsdag, men venter nå på fylkeskommunen sin holdning til veistriden. Etter det NRK forstår er den ikke like steil som Vegvesenets holdning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

M44 bryne

Lederen for utvalget for lokal utvikling i Time, Petter Lorenz Stabel, synes ikke at kjøpesenteret M44 skal betale for veiprosjektet.

Foto: Magnar Larsen

Etter møter mellom vegvesenet og Time kommune har vegvesenet signalisert at de kan godta tre felt i stedet for fire for første byggetrinn av M44, som er på rundt 2000 kvadrat meter. Men står fast på fire felt for seinere byggetrinn.

Utbyggeren og kommunen på sin side står fast på at et avkjøringsfelt må være nok for det første byggetrinnet.

Tror på kompromiss

Nå har Stablel har god tro på en løsning som alle parter kan godta.

– Jeg vil tro at vi ender opp med å lage veier som har gode avkjøringsveier for å komme inn og ut. Vi har og planer for at en skal komme videre med et firefelts veisystem gjennom Bryne en gang i fremtiden, sier Stabel.

Lederen for utvalget for lokal utvikling i Time synes ikke at kjøpesenteret M44 skal betale for dette veiprosjektet.

Han håper avklaringen fra fylkeskommunne kan komme til formannskapets møte 8. februar.

- Det haster med å få en avklaring, for M44 ønsker å ha første bygetrinn av utbyggingen ferdig til julehandelen i år, sier han.

Trenger avklaring

Uklarhetene mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen om hvem som skal komme med eventuelle innsigelser har oppstått etter at mange veier ble omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Da gikk også eierskapet over fra staten til fylkeskommunen.

- Her trengs det en prinsipiell avklaring om hvem som skal uttale seg om hva, sier Odd Arild Kvaløy i samferdselsutvalget.

Den avklaringen er nå i ferd med å komme. Politikerne i samferdselsutvalget skal 2. februar diskutere regler for samarbeidet mellom fylkeskommunen og vegvesenet.