NRK Meny

FYLKET SEIER JA TIL NYTT IKEA:

Fylkesutvalet gjekk i dag inn for at IKEA får lov til å bygge nytt bygg langs motorvegen ved avkjøringen til Sola. Flytteplanane har vore diskutert i om lag ti år. IKEA må likevel ta ned talet på parkeringsplassar frå 1300 til 850, før dei får endeleg godkjenning. Det er også uvisse om Fylkesmannen godtar dagens vedtak.