FYLKESVEI 44 DELVIS ÅPEN

Større kjøretøy kan nå passere gjennom på riksvei 44 ved Kvassheim. Veien er fortsatt stengt for mindre kjøretøy på grunn av flommen.