Fylkesutvalget vil gi Kvitsøy lov til å vokse

Kvitsøy vil bruke Rogfast-masse til å bli større, men møter motstand fra Fylkesrådmannen. Men et nesten enstemmig Fylkesutvalg støtter Norges minste kommune.

Kvitsøy etter ekstra utfylling med Rogfast-masse

Kvitsøy etter ekstra utfylling med Rogfast-masse.

Foto: Kvitsøy kommune

Mirjam Ydstebø

Mirjam Ydstebø (KrF) er ordfører på Kvitsøy.

Foto: Kristelig Folkeparti

– Dette er flott! At fylkesutvalget støtter opp om denne gode planen er viktig for oss i prosessen videre, sier Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø (KrF).

– Vi har hatt en omfattende og god prosess som har resultert i en helhetlig og god plan for dette området, og det er bra at fylkespolitikerne er enige i det. I tillegg er vi som resten av regionen opptatt av fremdrift i Rogfastprosjektet, legger hun til.

Vil bli lengre

Landets minste kommune vil bli større, og ønsker å bruke masse fra Rogfast til å forlenge Krågerøy, meldte Aftenbladet i dag.

Rogfast-utbygginga vil føre til at en stor mengde masse, tilsvarende 200.000 lastebillass, skal dumpes på sjøen, men fylkesrådmann Trond Nerdal sier til avisa at utfyllinga er for stor, og foreslo å fremme innsigelse før saken skulle behandles i fylkesutvalget i dag.

Kvitsøy etter ekstra utfylling med Rogfast-masse

Det er Krågøy kommunen vil forlenge med tunnelmassen.

Foto: Kvitsøy kommune

Vil ikke forsinke Rogfast-bygginga

Ellen Solheim i KrF trekker seg fra gjenvalg til fylkeskommunen

Ellen Solheim, KrF.

Foto: Bitmap/Markus/KrF

Han fikk ikke støtte fra flertallet.

– Vi mener at utfyllingen er viktig for videreutvikling av Kvitsøy. Ved å øke arealet får de tilgang på nærings- og boligtomter ved sjøen uten å legge beslag på landbruksjord, sier fylkesvaraordfører Ellen Solheim (KrF).

I tillegg vil innsigelsen mot Rogfast-planene forsinke bygginga av tunnelen, noe flertallet i Fylkeskommunens arbeidsutvalg heller ikke ønsket.

– Vi er opptatt av å opprettholde fremdriften i prosjektet, og vi er uenig med innsigelsene fra Fylkesrådmannen. Det virker som Kvitsøy kommune har god hånd om prosessen, sier Solheim.

– Stemte mot av miljøhensyn

Svein Abrahamsen, medlem i Opplæringsutvalet (V)

Svein Abrahamsen, Venstre.

Kun én representant var enige med Fylkesrådmannen; Svein Abrahamsen fra Venstre.

– Jeg ser svært positivt på at Kvitsøy får vokse gjennom nytt næringsareal. Samtidig støttet jeg ut fra miljøhensyn fylkesrådmannen sin anbefaling om å gå en ekstra runde for å vurdere hvor stort næringsarealet bør være. Fylkesrådmannen har presisert at en slik ekstra runde ikke vil gå utover fremdriften for Rogfast, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland