NRK Meny
Normal

Fylkespolitikerne vil bruke Birkelandsvatnet som drikkevannskilde

Flertallet i fylkesutvalget i Rogaland trosser kraftige bondeprotester og anbefaler at IVAR får ta ut drikkevann fra Birkelandsvatnet.

Birkelandsvatnet

Flertallet i fylkesutvalget i Rogaland går i en høringsuttalelse inn for å bruke Birkelandsvatnet i Bjerkreim som drikkevannskilde.

Foto: Ole Andreas Bø/NRK

– Det er negative konsekvenser ved begge alternativene. Dette er storsamfunnet mot de få, og da vinner storsamfunnet.

Det sa Arbeiderpartiets Inghild Vanglo da fylkesutvalget onsdag skulle gi sitt høringssvar på spørsmålet om å bruke Birkelandsvatnet som drikkevannskilde.

Et stort flertall svarte ja på dette spørsmålet. Bare Miljøpartiet de grønne (MDG) ville si nei.

Bønder frykter restriksjoner

17 bondelag har engasjert seg i kampen for å hindre at Birkelandsvatnet i Bjerkreim skal brukes som til drikkevannskilde. Bøndene i området frykter forbud og restriksjoner om dette skjer. Bøndene regner med helt andre regler for bruk av Birkelandsvatnet dersom det skal bli drikkevann.

Les også: Jakter på nytt drikkevann

Interkommunalt vannavløps og renovasjonsverk, IVAR, har søkt NVE om uttak for å sikre drikkevann til de 300.000 som bor i Stavanger-området og sørover på Jæren.

IVAR mener Birkelandsvatnet er det klart beste alternativet både når det gjelder kostnader og vannkvalitet. Det er ikke nødvendig med restriksjoner på bøndene sin drift, sier Ivar. Likevel er det mange som bor langs vannet som er usikre på om dette stemmer.

Det ligger rundt 40 gårder rundt Birkelandsvatnet.

Alternativet mye dyrere

Høyre pekte i fylkesutvalget på at det ville koste mye mer i investeringer å gå for alternativet Store Myrvatn i Gjesdal. Dessuten vil Lyse kreve å få tilbake inntil 95 millioner kroner hvert år på grunn av mindre kraftproduksjon fra Store Myrvatn.

Det var bare Torfinn Ingeborgrud fra MDG som ikke ville ta drikkevann fra Birkelandsvatnet. Han mener det ikke er behov for mer drikkevann.

Les også: Bjerkreim vil ta betalt for drikkevannet

– Det er nok å tette lekkasjene i ledningsnettet, sa Ingeborgrud

For å imøtekomme bøndene, tar flertallet i fylkesutvalget på seg et økonomisk ansvar dersom landbruket rundt vannet blir påført ekstrautgifter eller reduserte inntekter på grunn av restriksjoner i driften.

«Bøndene rundt Birkelandsvatnet skal ikke bli økonomisk skadelidende dersom det kommer restriksjoner på gårdsdriften i etterkant av at Birkelandsvatnet blir drikkevannskilde», heter det i høringsuttalelsen fra fylkesutvalget i Rogaland.