Fylkespolitikerne forkastet bybaneplanene

Flertallet i fylkestinget forkastet i kveld bybaneplanene. Avstemningen etter en lang og til dels heftig debatt, endte i et knapt flertall for en bussveiløsning.

Avstemning om bybane eller bussvei i fylkestinget

Fra avstemningen i fylkestinget tirsdag kveld. Et knapt flertall av fylkestingspolitikerne gikk for en fremtidig kollektivløsning basert på buss, ikke bane.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Erlend Jordal i fylkestinget

Erlend Jordal (H) på talerstolen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK
Fylkestinget i Rogaland

Fylkestingssalen i kveld.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

I ettermiddagens debatt satte bybanesaken følelsene i sving blant fylkespolitikerne.

Fra talerstolen kranglet politikerne for åpen scene hele ettermiddagen.

Avstemningen endte med et lite flertall for å jobbe videre med en bussløsning – ikke en baneløsning – på kollektivtrafikken på Nord-Jæren.

– Må tilbake i kommunene

– Det ble buss med knappest mulig flertall. Det registrerer jeg. Det vi nå må ha felles fokus på, er det vi skal få til i Oslo, sier fylkesordfører og bybanetilhenger Janne Johnsen (H).

Med «det de skal få til i Oslo» mener Johnsen hvordan rogalandspolitikerne skal få rikspolitikerne til å sette av de pengene som trengs til en ny kollektivløsning på beina.

– Kommunene må være med, fylket må være med og staten må være med. Nå må vi gå litt tilbake og få med kommunene, sier Johnsen, og sikter til at flere kommuner stemte klart for bybane – ikke bussvei, som fylkestinget nå har vedtatt.

Bussveitilhenger Tom Tvedt (Ap) vil ikke snakke om at det var hans side som «vant».

– Kollektivtrafikken vant

– I dag er kollektivtrafikken som har vunnet. Men fortsatt er det mye arbeid som gjenstår, sier han.

Hvordan Rogaland skal få statlige penger til et 30-millardersprosjekt som bare har knapt flertall, kommenterer han slik:

– I det som sendes fra oss står det ikke hvor mange som var for eller mot.

Under debatten var temperaturen på flere av politikernes facebooksider enda høyere enn i fylkestingssalen. Flere av politikerne lag ut sine frustrasjoner mens debatten pågår.

Køen foran talerstolen var lang, og møtet gikk på overtid.

Flere nyheter fra Rogaland