Fylkesmannen: Stavanger bryter reglene om kjønnsrepresentasjon

Stavanger kommune må velge nye arbeidsutvalg til kommunalstyrene for miljø og utbygging, oppvekst og finans. Årsaken er mangelfull kjønnsrepresentasjon i utvalgene.

Bystyret i Stavanger stemmer på sjukehusplassering

Stavanger bystyre må gjennomføre nye valg av kommunalstyrene for byutvikling, oppvekst og finans.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Kommuneloven bestemmer at de kommunale utvalgene skal ha like mange medlemmer av begge kjønn. Dette gjelder både medlemmer og varamedlemmer. De aktuelle arbeidsutvalgene i Stavanger har fire medlemmer og like mange varamedlemmer. Kjønnsrepresentasjonen er slik:

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa pålegger Stavanger å gjennomføre nye valgt til arbeidsutvalgene til tre av kommunalstyrene i kommunen.

Foto: Øystein Ellingsen

Kommunalstyret for miljø og utbygging er «verstingen». Her består arbeidsutvalget av fire menn med fire kvinner som varamedlemmer. I arbeidsutvalget til kommunalstyret for oppvekst er tre av medlemmene menn og en kvinne, blant varamedlemmene er kjønnsrepresentasjonen omvendt.

Her er det altså brudd på kommuneloven i begge utvalg, både blant medlemmene og varamedlemmene.

I kommunalstyret for finans er det kjønnsrepresentasjonen blant varamedlemmene i arbeidsutvalget som er problemet. Den gruppen består av tre menn og en kvinne.

– Mente vi kunne gjøre unntak

– Kjønnsrepresentasjon er alltid viktig, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø i en kommentar til pålegget kommunen har fått fra fylkesmannen.

Christine Sagen Helgø

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sier at det vil bli valgt nye arbeidsutvalg på bystyrets møte 25. januar.

Foto: Erik Waage / NRK

Ordføreren peker på at kommunen har veldig nøye med kjønnsrepresentasjonen i selve kommunalstyrene. Hun sier at de som sitter i de berørte arbeidsutvalgene er ledere for sine partier i kommunalstyrene.

– Derfor har vi ment at vi kunne gjøre et unntak fra dette med kjønnsbalansen. Det har fylkesmannen nå sagt at vi ikke kan, og det må vi bare rette oss etter, sier Sagen Helgø.

Høyre og Ap kan løse problemene

Det er representantene Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Sara
Nustad Mauland (Rødt) som har klaget inn kjønnsrepresentasjonen i kommunalstyrene for miljø og utbygging og oppvekst. Fylkesmannen har på eget initiativ undersøkt kjønnsrepresentasjonen i kommunalstyret for finans.

Ordfører Sagen Helgø sier at det vil bli valgt nye arbeidsutvalg på bystyrets møte 25. januar.

– Fylkesmannen viser til at både Høyre og Arbeiderpartiet kan være med i de tre utvalgene og løse utfordringen med at det ikke er god nok kjønnsbalanse i arbeidsutvalgene, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland