NRK Meny
Normal

Sola får kritikk for å bygge ut matjord

Fylkeskommunen og Fylkesmannen mener Sola kommune vil bygge for mye på matjord i den nye kommuneplanen. Ordføreren er uenig, og mener jordvernet står sterkt.

Utbygging på Jåsund i Sola

Sola kommune vil utvide utbyggingsområdet på Jåsund i Sola. Her fra utbygginga i fjor.

Foto: Leif Emil Egeland / T.Stangeland

– Det er trist at fylkeskommunen og fylkesmannen går imot utbyggingsplanene. De folkevalgte har gjort gode vurderinger. Vi liker ikke å bli overstyrt, sier Sola-ordfører Ole Ueland.

I Kommuneplanen for 2015–2026 vil Sola kommune blant annet utvide flere eksisterende boligområder og næringsområder, og ha flere stedet å dumpe masse fra byggearbeid. Fylkesmannen går imot planene om seks boligplaner, tre planer om massedeponi og ett næringsområde i planen, fordi jorda som skal brukes til det er dyrka mark. (Les hele utsagnet fra Fylkesmannen her.)

Ole Ueland

Ole Ueland, ordfører i Sola, vil bygge ut mer matjord enn det Fylkesmannen vil.

Foto: Sola kommune

Boligbygging vs. matjord

– De siste årene har den største nedbyggingen av matjord i Norge skjedd på Jæren. Med dette som utgangspunkt er det nødvendig at Sola og de andre kommunene på Jæren følger opp nasjonale mål om å ta vare på matjord, og følger opp Regionalplan Jæren. Hovedformålet med regionalplanen er å sikre en styrt by- og tettstedsutvikling i regionen, samtidig som landbruksområdene blir sikra, sier fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Politikerne har valgt å utvide eksisterende boligområder på Ølberg, Kolnes, Sømme, Joa og Tjelta i stedet for å lage nye.

– Vi er restriktive, og har sagt nei til mange innspill om å ta mer matjord. De områdene vi har sagt ja til er små områder, utvidelser av allerede eksisterende boligområder og utvidelser av næringsområdene i Risavika, sier Ueland.

Trenger flere boliger

Kommuneplanen for Sola legger til grunn en befolkningsøkning på 2,2 prosent årlig, som tilsvarer gjennomsnittlig 624 nye innbyggere årlig.

– For å kunne fortsette utviklingen i Sola vil en i noen tilfeller komme i konflikt med jordbruket, men vi prøver å begrense det så mye som mulig.

– Det er absolutt forsvarlig å tillate disse mindre utvidelsene av bolig- og næringsområdene, sier Ueland.

Nå skal kommuneplanen behandles på ny av kommunestyret i Sola. Velger de å ikke rette seg etter fylkesetatene blir det kanskje mekling. Blir de ikke enige da havner saken på kommunalministerens bord.

Utbygging på Jåsund i Sola

Utbygginga på Jåsund grenser til Hafrsfjord.

Foto: Leif Emil Egeland / T.Stangeland