Fylkeskommunen vil kjøpe jernbanetjenester selv

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener samferdselsministeren ikke kan forutsette at det er staten som skal styre innkjøp av regionale jernbantjenester.

Jærbanen

Regjeringen vil legge blant annet Jærbanen ut på anbud.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Dette handler om mulighetene om at vi som region også kan være dem som tar hånd om den type tjenester.

Det sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Hun viser til at Rogaland fylke i forbindelse med Regionreformen har foreslått at kjøp av regionale jernbanetjenester kan ligge på et regionalt nivå.

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener innkjøp av regionale jernbanetjenester bør skje på regionalt nivå.

Foto: Øystein Ellingsen

– Sånn sett er det relevant å tenke at det selskapet som vi eier, altså Kolumbus, kan være den som i neste omgang kjøper tjenester også innen dette området.

Jærbanen på anbud

Torsdag ble det lagt ut melding om anbudskonkurranse på statens nettside Doffin. Anbudskonkurransen deles i to. Konkurransen om det som kalles Trafikkpakke 1 vil foregå i første halvår i 2017. Det omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Les også: Flere togstrekninger konkurranseutsettes

Målet er at det skal inngås avtale med operatører i løpet av august neste år. Det satses på en trafikkstart med operatørene fra desember 2018.

– Vi gjør en satsing på jernbanen ved å ruste opp infrastrukturen og bedre organiseringen. En del av det er å ta i bruk konkurranse for å få et bedre tilbud til de reisende. Det gjør man på buss, på ferje, og på fly i dag og nå gjør vi det også på tog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK.

Ombord i bussen

Selskapet Rogaland fylkeskommune eier, Kolumbus, bør og kjøpe jernbanetjenester, mener fylkesordføreren.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

Regional styring

– Vi er midt oppe i en regionreform der det å flytte oppgaver fra statlig til regionalt nivå er viktig for å få en større nærhet til de tjenestene som skal leveres. Derfor er det viktig at statsråden ikke forskutterer en fortsatt statlig styring når det gjelder kjøp av jernbanetjenester, sier Ege Tengesdal.

Fylkesordføreren mener at lokale politikere bør ha hånd om hvem som skal stå for kollektivtilbudet i regionen.

– Jeg mener at vi som regionalt nivå vil være relevante og vil være dem som både kjøper og er med på å legge premissene for kollektive løsninger både når det gjelder bane og buss, sier hun.