Frp skviser lyseblått Høyre

De rødgrønne mister trolig representanter på rogalandsbenken i årets stortingsvalg.

Politiske saker i Rogaland

Klimasaker, arbeidsplasser, trafikk i stampe og kollektivutbygging er saker som trolig kommer til å prege vcalgkampen i Rogaland.

Foto: NRK/Stavanger kommune Fotomontasje: NRK

Det blå fylket Rogaland er preget av en rekke Høyre-ordførere, til tross for at partiet har vesentlig lavere oppslutning enn Frp.

Mens høyresiden dominerer byene, står KrF sterkt i mange distriktskommuner.

NETTMØTER: Politikerne svarer deg!

Høyresiden i sørvestlandsfylket omtales ofte som «lyseblå». Årsaken er at partiet samarbeider med Arbeiderpartiet i flere kommuner, blant dem Stavanger.

Lite gjennomslag?

De siste fire årene har vært sterkt preget av samferdsels- og klimaspørsmål, gjerne i sammenheng med hverandre.

I byområdene på Nord-Jæren og Haugalandet er biltrafikken i ferd med å nå et nivå som er langt høyere enn veiene er bygget for, noe som har gitt grobunn for debatter om blant annet tunneler vs. ferjer og veibygging.

SV og Venstres representanter har vært særlig ivrige talsmenn for bybane på Nord-Jæren. Tross regjeringsmakt har imidlertid ikke SV greid å få gjennomslag for prosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP).

Nettopp slike faktorer har ført til at opposisjonen fra Frp, Høyre, KrF og Venstre flere ganger har ment at Rogalands rødgrønne får altfor lite gjennomslag i Oslo.

Flyttet fra Jåttå

Dette tross to statsråder fra fylket; forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Også ved flyttingen av Forsvarets Fellesoperativt Hovedkvarter (FKH) fra Jåttå til Reitan (Bodø) fikk de rødgrønne sterk kritikk av opposisjonen. Alle representantene fra Rogaland var mot flyttingen, men det hjalp ikke.

Ett annet eksempel er skjevforedelingen mellom helseforetakene, men etter at regjeringen lovte mer penger til Helse Vest og Stavanger universitetssjukehus over statsbudsjettet, har hylekoret stilnet noe.

Høyere ledighet

Før valget i 2005 lovte de rødgrønne å besørge billig kraft for at Hydros aluminiumsfabrikk på Karmøy skulle bestå. Hydro var imidlertid ikke fornøyd med hvordan regjeringen holdt løftet, og la vinteren 2008/2009 ned Søderberg-anlegget.

LES OGSÅ: Melder seg ut i protest mot Jens

Dette førte til at om lag 500 personer mistet jobben på Hydro. Dessuten mistet en rekke andre bedrifter i området næringsgrunnlaget sitt.

Rogaland har tradisjonelt hatt svært lav arbeidsledighet, men det siste året har den økt kraftig. Ennå er ledigheten blant de laveste i landet, men finanskrisen har generelt rammet arbeidsplasser i Rogaland hardt.

Næringsutvikling og industripolitikk kommer derfor til å bli viktige saker i valgkampen.

De rødgrønne taper

Målinger gjort i vår og i sommer viser Frp etter årets valg kan øker fra tre til opptil fem stortingsplasser, mens de rødgrønne kan miste to representanter fra Rogaland.

Fylket har 12 stortingsplasser, og fikk ved stortingsvalget i 2005 ett utjevningsmandat i tillegg. Dermed har har tre Ap-representanter, tre Frp-ere, to fra Høyre, to fra KrF, en fra Sp, en fra Venstre og en fra SV sittet på rogalandsbenken i inneværende periode.

Stortingsvalget i Rogaland 2005

Ap 

SV 

RV 

Sp 

KrF 

Frp

KP

Andre 

 24,6

 6,3

 0,5

 6,3

 12,2

 7,0

 15,3

 26,1

 0,6

 1,1

Fylkestingsvalget i Rogaland 2007

Ap

SV

RV

Sp

KrF

V

H

Frp

PP

Andre

23,4

4,4

0,7

6,8

12,8

5,5

22,9

20,7

1,4

1,2

Både Sps Magnhild Meltveit Kleppa , - Våre utslipp rammer de fattige og - Bybanen er aller viktigst for meg står i fare for å falle ut av rogalandsbenken. I en måling utført av Stavanger Aftenblad denne uken er Kleppa inne, mens Langeland og Kvassheim er ute.

Nye fra Frp

I så fall blir både Bente Thorsen og Terje Halleland nye tilskudd til Frp-gruppa som allerede består av Ketil Solvik-Olsen , Solveig Horne og Øyvind Vaksdal .

Fra Ap sitter trolig Eirin Sund , Torfinn Opheim og Tore Nordtun trygt. Det samme gjør - Samferdsel, helse og klima . Sannsynligvis kommer også Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen fra samme parti inn bak partilederen.

Høyre ligger an til det samme antallet representanter som i inneværende periode. Hvis det hadde vært valg i dag, hadde både Bent Høie og Siri Meling fått plass.