Fv 44 sperret

Fv 44 er sperret fra Åna-Sira til Åmot bro i Sokndal. Grunnen er at det brenner på begge sider av vegen, og at det er mye røyk i området. Det er foreløpig ingen fare for bebyggelsen i området.