Full tillitskrise i Helse Fonna

Legene har ikke lenger tillit til den faglig standarden ved psykiatrisk klinikk ved Haugesund sjukehus, og vegrer seg for å henvise pasienter dit.

Haugesund sjukehus

Leger har ikke tillit til psykiatrisk klinikk ved Haugesund sjukehus.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Tirsdag kom Helsetilsynet med en usedvanlig krass rapport om psykiatrisk klinikk ved Haugesund sjukehus.

- Sjukehuset er skyldig i både lovbrudd og alvorlig faglig svikt, skriver Helsetilsynet, som mener det eksisterer en ukultur ved psykiatrisk avdeling.

Ledelsen ved Haugesund sjukehus svarte på kritikken at dette dreide seg om et engangtilfelle, og et hendelig uhell.

- Dersom det er holdningen at dette er et hendelig uhell, et enkelttilfelle, vil jeg anbefale alle fastleger å vurdere hele landet når det gjelder behandling av psykiatriske pasienter, sier spesialist i psykiatri, Bjørn Brekke, som avdekket ukultur ved avdelinga.

- Mennesker, ikke pakker

Bjørn Brekke får full støtte i fra fastlege Svein Gisle Apeland, som ikke har tillit til verken den faglige kompetansen, eller menneskene som jobber ved psykiatrisk klinikk.

- De bør vite at dette ikke er noe engangstilfelle. Dette er en del av et system som vi har slitt med i mange år, og som de har fått tallrike tilbakemeldinger på. De må vite at det er mennesker de behandler, ikke pakker, sier Apeland.

Regionforetaket Helse Vest vil nå følge nøye med hva som skjer videre ved psykiatrisk klinikk ved Haugesund sjukehus.

Nøye oppfølging

- Forventningene som vi har fra Helse Vest er at pasientene skal ha et trygt, sikkert og et skikkelig tilbud, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

- Hvem har da ansvar for at det blir ryddet opp?

- Det er naturlig at det ansvarete blir lagt til administrerende direktør, slik det er vanlig, sier Sanddal.

Fylkeslegen i Hordaland er ansvarlig for den usedvanlig krasse rapporten om forholdene ved psykiatrisk klinikk.

- Vi kommer til å følge dette i fortsettelsen, slik at vi føler oss trygge på at det blir ryddet opp, sier fylkeslege Helga Arianson.