Full aktivitet på Johan Sverdrup

Slik ser Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen ut per juni 2018. To av plattformene er på plass. Boreplattformen i midten på bildet. Flotellet Haven, til høyre, er foreløpig koplet på.

Johan Sverdrup
Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK