Tar jegerprøven for å drepe mink

Fuglekikker har sett seg lei på villminken som truer fuglelivet. Nå tar han selv opp kampen mot dyret.

Stein Tofte

Stein Tofte maner til kamp mot villmink. Snart kan kikkert byttes ut med kikkertsikte.

Foto: Andreas Høygård Bechensten / NRK

– Vi burde ansatt jegere som på heltid kan jakte mink langs kysten. Selv har jeg planen klar, og det er jegerprøven, sier fuglevenn Stein Tofte.

Villminken er et av de største miljøproblemene vi har i landet, mener han.

– Én mink er nok til å utradere en hel holme med hekkende sjøfugl. Dette er helt åpenbart et stort problem, sier Tofte, som er med i Norsk Ornitologisk Forening.

Villmink

Mink ble importert fra Nord-Amerika av aktører i pelsdyrnæringen tidlig på 1900-tallet, og etablerte seg etter hvert i norsk natur.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Grunneiere jakter selv

Villminkbestanden i Norge er ikke tallfestet. Det er minst 10.000 mink i landet, ifølge Jon-Erling Skåtan, jeger og rovviltansvarlig i Rogaland og Agder.

– Minken formerer seg hvert år, med fire–fem unger i kullet, sier han.

Fylkesmannen har engasjert en jeger som årlig går over de prioriterte områdene før hekketiden på våren.

– Utenfor verneområdene er det i stor grad grunneierne som må ta ansvar for jakt. Slik er situasjonen i dag, det er et ressursspørsmål, sier Skåtan.

I verneområder er det Statens naturoppsyn som har ansvaret for minkjakta, på oppdrag fra Fylkesmannen.

– I de sjøfuglreservatene som har vært prioritert, er det så godt som null mink når hekkinga starter, sier Skåtan.

Terner på Jærkysten

Ternen er en kystbunden sjøfugl, og er en av artene som er mest utsatt for minkangrep. Denne fuglen bør være varsom når den velger seg ut en holme.

Foto: Stein Tofte

Jakt kan øke minkbestanden

– Bestanden tåler at det jaktes svært mye. Man kan skyte over 50 prosent av den totale årsbestanden og likevel ha like mye mink påfølgende år, sier Tom Aurebekk Udø.

Udø er Norges eneste minkjeger på heltid. Han tar oppdrag for Statens naturoppsyn, fylkesmenn, kommuner, velforeninger, elveeierlag og privatpersoner. Udø understreker at minkjakt krever god kunnskap og organisering.

Ved å jakte bare litt kan man faktisk risikere at bestanden på kort sikt blir større. Dette fordi gjennomsnittsalderen i bestanden senkes og territoriene blir mindre, sier Udø.

Tom Aurebekk Udø

Tom Aurebekk Udø jakter mink på heltid.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Udø tar imot kampklare aspiranter med åpne armer.

– Jeg vil oppfordre folk til å bli med på laget. Det skader ikke med hjelp. Alle som løser jegeravgiftskort, kan jakte mink bare de har grunneiers tillatelse, og erfaringsmessig vil dette som regel gå i orden når det er snakk om minkjakt, sier Udø.

– Vi gjør mer enn før

Det er viktig å legge til rette for lokalt initiativ fra frivillige jegere og organisasjoner, står det i Miljødirektoratets handlingsplan mot amerikansk mink fra 2011.

– Vi følger opp handlingsplanen i større grad enn noen gang tidligere, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef Per Kristian Austbø.

Han sier at privatpersoner og frivillige organisasjoner som vil jakte mink, kan søke om penger fra staten.

– Enkelte steder er det gjort en hederlig innsats for å desimere mink, eksempelvis på Karmøy. Men det er på langt nær nok, mener fuglevenn Stein Tofte.

Når jegerkurset er bestått, skal han forsøke å ta ut mink i enkelte områder.

– Jeg kommer nok til å ha med meg en hagle i båten, avslutter Tofte.

Robåt ved Hålandsvannet

Under denne båten, ved Hålandsvannet i Randaberg kommune, vil minken kunne trives godt. Her kan den ligge og sove på dagtid, før det bærer ut på jakt når mørket faller på.

Foto: Andreas Høygård Bechensten / NRK