LO frykter utviklingen i bygge- og utleiemarkedet

LO i Rogaland har tatt initiativ til et møte med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet for å diskutere hva som kan gjøres i kampen mot sosial dumping og ulovlig bygge- og utleievirksomhet

Øystein Hansen

Distriktssekretær i LO Rogaland, Øystein Langholm Hansen, har tatt initiativ til et fellesmøte med Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og LO om sosial dumping etter NRK-serien om bygge- og utleievirksomheten i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi må ikke utvikle et samfunn der vi får en pariakaste som ikke er mer verd enn at de skal gå oss til hånde når det passer oss, sier Øystein Hansen, distriktssekretær i LO.

Hansen har tatt initiativ til et møte med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet for å diskutere hva som kan gjøres i kampen mot sosial dumping og ulovlig bygge- og utleievirksomhet. I mange sammenheng er det to sider av samme sak.

Et stadig mer presset marked

NRK har de siste ukene gjennomgåtte flere hundre byggesaksdokumenter fra Stavanger kommune. Stadig flere aktører spekulerer i å bygge om eneboliger i sentrumsnære strøk for å tjene penger på et presset leiemarked.

Det handler i høy grad også om sosial dumping, og hvilke bo- og arbeidsforhold som tilbys arbeidsinnvandrere i en oljeregion på høyoktan.

Inspeksjon av arbeid i privat hjem

Det florerer av uregistrerte arbeidsinnvandrere i Stavanger-regionen. Ingen vet hvor de bor og jobber. Noen blir avslørt etter inspeksjoner, men LO frykter at antallet uregistrerte arbeidere er økende.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Bekymret

– Når vi også får en rekke uregistrerte mennesker hit som ikke vet hvilke rettigheter eller muligheter de har, har vi også fått en gruppe mennesker som vi ikke vet noe om. Det bekymrer meg, sier Hansen.

Den utviklingen vil både LO og andre instanser kjempe mot. Frykten for at sosial dumping bare øker i omfang og at stadig flere uregistrerte arbeidsinnvandrere vil bo og arbeide i regionen, er stor.

Presset på boligmarkedet i Stavanger-regionen gjør situasjonen bare verre.

Nye behov

NRK har i sine reportasjer blant annet vist til en rekke tilfeller der enkeltmannsforetak i Stavanger-regionen sysselsetter opp mot tjue personer ingen visste befant seg her i distriktet.

Stadig nye selskap dukker opp i markedet, selskap som sysselsetter arbeidere som trenger et ste å bo.

Det skaper nye behov, ikke minst på utleiemarkedet også i forhold til bruken av boliger.

Hansen frykter konsekvensene.

Ulovlig byggevirksomhet

En rekke byggearbeider bare så langt i år er stanset som følge av fare for arbeidernes sikkerhet . Svært mange ansatte er ikke registret som bosatt eller arbeidende i Norge.

Foto: Ståle Frafjord

Utnyttes

– Det vil alttid være noen som utnytter mennesker som er i en vanskelig situasjon og som operer i gråsonen mellom hva som er ulovlig og lovlig. Disse må vi stanse, sier Hansen.

Det er noe av bakgrunnen for at Hansen har tatt initiativ til et møte mellom LO, Fagforbundet og Arbeidstilsynet.

– Vi må forsøke å rydde opp i disse tingene. Det vi nå vil gjøre er å sette oss ned og se på hva vi kan gjøre lokalt, hvilke verktøy vi har og kan bruke og videre vurdere å ta kontakt med departementet og Arbeidstilsynet sentralt, sier Hansen.

Flere nyheter fra Rogaland