Hopp til innhold

Frykter UiS vil tape penge-kampen

Etter jul innføres en ny finansieringsmodell for universitetene i Norge. Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger mener dette vil gjøre det vanskeligere å nå opp i konkurransen om forskningspengene.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger er nesten like store som Universitetet i Tromsø, men får under halvparten så mye penger fra staten. Politikerne har vedtatt at denne skjevheten skal fortsette.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Rektor Marit Boyesen

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

12 år har gått siden Universitetet i Stavanger (UiS) på Ullandhaug fikk universitetsstatus. Siden den gang har ansatte og lokalpolitikere klagd over at UiS får altfor lite penger fra staten sammenlignet med de gamle universitetene i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

– De gamle universitetene er bedre finansiert, fastslår rektor Marit Boyesen ved UiS.

Dette har skapt et skille mellom de gamle og nye universitetene. Universitetet i Tromsø får i dag over dobbelt så mye penger fra staten som UiS, selv om de bare har et par tusen flere studenter. Og med en ny finansieringsmodell som iverksettes etter jul, blir denne forskjellen mer fastlåst.

Studenter per faglige årsverk 2015

Gamle universiteter(kilde: DBH)

Universitetet i Oslo

7,9

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

7,5

Universitetet i Bergen

7,4

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

7,2

Nye universiteter

Universitetet i Stavanger

13,4

Universitetet i Nordland

17,9

Universitetet i Agder

19,4

– En sementering

For i modellen som ble behandlet i budsjettet i fjor, blir det fastslått at 70 prosent av dagens finansiering av universitetene skal ligge fast. Det vil si at gamle universiteter vil få langt mer penger enn UiS og andre nye universiteter i overskuelig framtid.

– Det blir en sementering av forskjellene mellom de gamle og de nye universitetene, sier Boyesen til NRK.

Boyesen mener den nye finansieringsmodellen vil gå ut over de beste forskerne på universitetet, og gjøre det vanskeligere for UiS å hevde seg i konkurransen med andre universiteter.

– Det betyr at vi har mindre ressurser til å kunne prioritere de beste, noe som er viktig for å nå opp i konkurransen om forskningsmidlene.

Også de andre nye universitetene i Nordland og Agder har kritisert skillet i finansiering.

– Dårlig trend

SVs gruppeleder i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, innser at det nå blir vanskeligere å få de store summene til Stavanger.

– Dette forsterker det som har vært en dårlig trend i mange år, sier han.

Sakariassen mener den borgerlige regjeringen ikke har holdt det de lovet.

– De fire borgerlige toppkandidatene rykket ut i Stavanger Aftenblad og var krystallklare på at om de fikk makta, skulle de sørge for at Universitetet i Stavanger ble likebehandlet med de gamle universitetene. Det har de ikke klart, sier han.

– Fikk ikke flertall

Venstres Iselin Nybø, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, hevder hun og partiet ønsket å gjøre noe med skillet mellom de gamle og nye universitetene.

– Venstre vill at man skulle gå mer inn i spørsmålet om basisfinansiering, og så ta en beslutning basert på det, men det var det ikke flertall for på Stortinget, sier Nybø.

Men selv om et slag er tapt, ser rektor Marit Boyesen lyst på framtiden til UiS.

– Vi utnytter de ressursene vi har på en god måte, så målene om å bli bedre og hevde seg, de har vi fortsatt, sier hun.