– Mange møter sommerferien med redsel

Minoritetsungdommer frykter å bli tvunget til ekteskap, eller å bli etterlatt i utlandet.

Mange minoritetsungdommer frykter å bli tvangsgidta i sommerferien.

Sahfana Mubarak Ali var besøk i vår morgensending 23.juni. Hør utdrag fra intervjuet her.

– Det er mange ungdommer med minoritetsbakgrunn som tar kontakt med meg i forkant av sommerferien. De står i fare for å bli tvangsgiftet i sommerferien, eller bli etterlatt i utlandet. Derfor er det mange som er redde når sommerferien begynner.

Sahfana Mubarak Ali er minoritetsrådgiver i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). For tiden får hun mange henvendelser fra ungdommer som trenger hennes råd.

– Det er mange ungdommer som har store utfordringer med å leve med to eller flere kulturer. Det er sammensatte problemer, sier hun.

I fjor var det på landsbasis 85 saker som ble behandlet.

Foreldre ønsker ekstrem kontroll

Ungdommer blir utsatt for en ekstrem kontroll fra sine foreldre. De blir fratatt mobiltelefon og nektes adgang med venner...

Sahfana Mubarak Ali, minoritetsrådgiver

For ungdommer som har blitt 18 år, skal politiet alltid kobles inn i sakene.

– Men dersom ungdommen selv ikke å koble inn andre offentlig instanser, er det lite å gjøre, for det er de som bestemmer, sier Ali.

Hun forteller at mange foreldre ønsker kontroll over barna sine. Dersom ungdommen har blitt sett med en norsk kjæreste, kan mange foreldre ønske å få tilbake æren ved å gifte barnet sitt bort i utlandet.

– Ungdommer blir utsatt for en ekstrem kontroll fra sine foreldre. De blir fratatt mobiltelefon, PC, tilgang til internett, nektes adgang med venner og mange blir kjørt fram og tilbake til skolen, forteller hun.

Blir utsatt for vold

Grunnen til at ungdommene ikke gjør opprør mot egne foreldre er, ifølge Mubarak Ali, at de er svært knyttet til familien sin.

– For mange er familien det eneste de har her i Norge. Mange finner seg bare i foreldrenes kontroll. Det er både tradisjon og kultur, sier hun.

Dersom ungdommene velger å si imot foreldrene, og gjøre opprør, blir mange av dem frastøtt fra hele miljøet.

– De må kanskje flykte vekk til andre byer, få ny identitet og ny adresse, sier Mubarak Ali.

Hun forteller at det er mange tøffe historier ungdommene kommer med, ofte med innslag av fysisk og psykisk vold.

– Dette er ofte svært krevende saker. Jeg må ha mange samtaler med ungdommene, over lengre perioder, for å trygge dem til å stå opp for seg selv.