Frykter skatteendring vil rasere oljeindustrien

Venstre vil endre skatteregimet på norsk sokkel, og KrF vil ha utredning. Professor Petter Osmundsen frykter en endring vil rasere oljeaktiviteten i Norge.

Ringhorne-feltet

Ringhorne-feltet i Nordsjøen er et modent felt, og ikke lenger like interessant for de store oljeselskapene. Norske Vår Energi har overtatt ansvaret her etter at giganten ExxonMobil trakk seg ut.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

Skatteregimet på norsk sokkel er trolig tema under de pågående regjeringsforhandlingene. Venstre krever skjerpet beskatning, mens KrF ønsker at skatteregimet skal utredes.

Dette gjør professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, sterkt bekymret.

– Dette kan gi stopp i leting, en veldig rask nedtrapping av vår største og mest lønnsomme næring, og medføre store skattetap, sier professoren til NRK.

Petter Osmundsen, professor

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Alle selskaper som opererer på norsk sokkel, må betale 78 prosent skatt av inntekten når de investerer og bygger ut felt. Men selskapene får skrevet av noe av dette på skatten.

Uenigheten går på hvor fort selskapene skal få skrevet av sine kostnader.

Oljebransjen, analytikere og Osmundsen mener det er viktig at selskapene får raske avskrivinger, siden selskapene har høye krav til avkastning.

Venstre mener, på den andre siden, at avskrivingstiden bør være lenger enn hva den er i dag.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Den fossile energibruken i verden må ned. Vi må omstille oss. Da kan ikke den fossile energisektoren på sikt ha så gunstige vilkår som den har i dag, sier Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Mindre skatt i USA og Storbritannia

Ifølge professor Osmundsen vil slike endringer gjøre at mange prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet skrinlegges, og at selskaper flytter ut av Norge. Beregninger gjort av selskapet Wood Mackenzie for oljeavisa Upstream, viser det samme. Også Aftenbladet har skrevet om dette.

Osmundsen påpeker at Norge allerede har et høyt skattetrykk, og at store olje- og gasselskaper enkelt kan legge ned virksomheten i Norge og flytte til land med mindre skatt. Professoren mener også at bare det at skatteregimet diskuteres, gjør at selskaper vil kvie seg for å investere.

Oljegiganter som ExxonMobil, Mobil, Chevron og Shell har allerede solgt seg kraftig ned på norsk sokkel.

Norge konkurrer i stor grad med USA (Mexicogolfen) og Storbritannia om å tiltrekke seg oljevirksomhet. Dette er såkalte modne områder med stabile regimer.

Osmundsens egne beregninger viser at USA og Storbritannia har en langt lavere effektiv skatt enn Norge (se graf).

– De store selskapene som forlater Norge, der det fortsatt er store muligheter, leter etter og bygger ut mindre felt i Storbritannia. Og de satser tungt i Mexicogolfen. Dette viser at skatteforhold har veldig stor betydning for lokalisering, sier professoren.

Men Kjenseth i Venstre er ikke redd for at selskaper vil stikke av.

– Det fordi vi har så stabil infrastruktur, gode produksjonsvilkår og bra lønnsomhet, sier han.

– Stortinget ble villedet

KrF-fraksjonen i finanskomiteen ba i fjor Finansdepartementet regne på hvilke konsekvenser omleggingen av skatteregimet vil få for skatteinntektene.

Departementet svarte da at endringen ville gi cirka 8 milliarder kroner mer i skatteinntekter per år og at aktiviteten ville være uendret. De nevnte ingenting om at lønnsomme felt ville bli liggende og de utelot å nevne faren for at selskaper kan flykte landet, påpeker Osmundsen.

Professoren mener regjeringen her villeder Stortinget, og har bedt Riksrevisjonen se på saken.

– Dette er en grov forsømmelse, sier Osmundsen, som frykter at flertallet på Stortinget nå vil gi grønt lys for skatteendring under feil forutsetninger.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) avviser at departementet har gitt villende svar.

– Detaljnivået er også i tråd med hva som er vanlig for svar på budsjettspørsmål. I forbindelse med budsjettbehandlingen i høst har Finansdepartementet svart på nesten 500 spørsmål om skatt og avgift fra Stortinget. Fristen for å svare på slike spørsmål er fem dager. Svarene må derfor bygge på etablerte beregningsmetoder og ofte forenklede forutsetninger, sier han.

– Fatalt

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener det vil være fatalt for norsk olje og gassindustri hvis endringene blir innført.

Frode Alfheim

Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Dette er fordi vi ikke har gjort nye store funn de siste årene. Funn som sikrer nye feltutbygginger og sikrer produksjon på det nivået vi har i dag. Det vil også være fatalt for inntektene til staten og finansieringen av velferdsstaten, sier Alfheim til NRK.