Normal

Ber om ministerhjelp for å øve på slike skrekkscenarioer

Et nytt nasjonalt sikkerhetssenter for tunneler henger i en tynn tråd etter at Vegvesenet sa nei. Nå ber Rogaland fylkeskommune Ketil Solvik-Olsen om å gripe inn.

Mastrafjordtunellen

Mastrafjordtunnelen som binder deler av Rennesøy sammen, er bare en av flere hvor det har vært skremmende tunnelbranner. Undersjøiske tunneler har helt andre forhold enn flate, mener brannvesenet, og de vil derfor ha en bratt, og dyp øvingstunnel i Rogaland.

Foto: Alf Ove Hansen

– Det er helt avgjørende med trening i en realistisk tunnel, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal.

Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal er redd det ikke blir et nasjonalt sikkerhetssenter for tunneler i Rogaland.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Hun er opprørt over at Vegvesenet ikke mener det er bør bygges et sikkerhetssenter med øvingstunnel i Rogaland. De fastholder at øvingstunnelen i Runarhamaren i Møre og Romsdal er tilstrekkelig.

Men der møter de motstand fra Rogaland, som snart er hjemfylke for verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast.

– Andre forhold

– Vi mener det ikke er godt nok. Vi mener ikke enten eller, men vi mener det er utfordringer som ligger i undersjøiske tunneler krever en øvingstunnel, sier Tengesdal.

Rogfast som binder nord og sør sammen i Rogaland, skal om få år stå klar. Samtidig nærmer tunnelforbindelsen til Ryfylke, Ryfast, seg ferdig. Disse to, sammen med allerede eksisterende, store og dype tunneler i Rogaland, gjør at mange har tatt til orde for at et nasjonalt sikkerhetssenter for tunneler bør ligge i nettopp Rogaland.

Brannvesenet vil ha sikkerhetssenter

Det er stigningen og størreslen i kombinasjon med at tunnelene befinner seg under vann som gjør at også brannsjef i Rogaland Brann og redning, Henry Ove Berg, flere ganger har gitt klart uttrykk for at de vil ha øvingstunnel.

Henry Ove Berg

Brannsjef Henry Ove Berg har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det trengs en øvingstunnel i Rogaland.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det er stor forskjell på tunneler med stigning og tunneler som er flate. Vi må forstå hvordan luftstrømmene og giftgassene beveger seg. Vi trenger sårt et anlegg, både for oss lokalt, men også for hele landet, der vi kan øve ofte på slike situasjoner i denne typen tunneler, sier Berg.

Rogaland fylkeskommune og brannvesenet har derfor jobbet lenge med å få på plass en 700 meter lang øvingstunnel i Mekjarvik i Randaberg. Men med veimyndighetens avvisning gjør Tengesdal bekymret.

– Fagfolkene har dette på sine skuldre nå, og jeg mener at vi politisk må ta et større ansvar for å få dette på plass. Jeg tror dette er noe vi kjenner spesielt godt på her i Rogaland siden det bygges så mange tunneler som det gjøres, sier hun.