NRK Meny
Normal

Frykter prispress på leiejord

Stadig mer landbruksjord blir leid bort som tilleggsjord, nå vurderer departementet å endre lovverket slik at det blir lettere å kjøpe tilleggsjord.

Traktor teiknar opp

Dyrket jord kan bli dyr, frykter bondelaget.

Foto: Åsta Urdal / NRK

Landbruksdepartementet vil stimulere til mer salg av tilleggsjord, og foreslår å endre konsesjonsloven, jordloven og odelsloven for å få det til.

Tall fra Fylkesmannen viser at 364.000 dekar, som utgjør nesten 40 prosent av landbruksjorden i Rogaland, blir leid ut. Landbruksdepartementet foreslår at bønder som har leid jord i fem år skal få kjøpe den uten priskontroll, det samme gjelder eiere av gårder som grenser til utleiejorda.

Ola Andreas Byrkjedal

Leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Frykter prisgalopp

Leder i Rogaland Bondelag Ola Andreas Byrkjedal frykter denne utviklingen vil gjøre bøndene til gjeldsslaver:

Jeg er veldig skremt av forslaget, for det kan bety at prisen ved kjøp av jord kan komme helt ut av kontroll. De som har investert, har investert store summer i et produksjonsapparat, dersom de nå må kjøpe produksjonsareal på det åpne markedet, så kan det bli en prisgalopp som vi ikke har sett makan til, og da kan bonden sitte igjen som gjeldsslave.

–Er dette et spesielt stort problem i Rogaland?

Vi har et stort landbruksmiljø i Rogaland, vi har hatt store investeringer, det re relativt mye leiejord, og det er kamp om arealene. Slik a prisene kan akselerere ganske kraftig i Rogaland.

Press rundt byområdene

Landbruksdirektør Geir Skadberg

Landbruksdirektør Geir Skadberg i Rogaland.

Foto: privat

Landbruksdirektør Geir Skadberg i Rogaland mener det er ønskelig med mer omsetning av landbruksjord i Rogaland, men har ikke gått gjennom forslaget fra departementet ennå.

–Det har vært en kraftig økning i jordbruksareal som leies ut de siste 10–15 årene. Dette skyldes press rundt byområdene, der noen ekspanderer mens andre slutter av. Det sitter langt inne å selge ut jord, derfor blir den leid ut i stedet, sier Skadberg.

Likevel er ikke Skadberg bekymret for økningen i leiejord.

– All dyrkbar mark i Rogaland er i produksjon, og det er det viktigste, sier Skaberg.

Høringsfristen for forslaget er satt til 26. september 2016.