Hopp til innhold

Frykter miljøgifter i naturen etter storbrannen på Sola

SOLA (NRK): Forurensning fra storbrannen ved Stavanger lufthavn kan skade miljøet i området. Nå måles det jevnlig for å finne ut om stoffer finner veien ut i naturen.

Ragnhild Kluge (COWI) og Ingsvald Erga (Avinor ved rensepark på Stavanger lufthavn

UNDERSØKER NØYE: Miljørådgiver Ragnhild Kluge i COWI og fagansvarlig Ingvald Erga i Avinor følger nøye med på utslippene av miljøfarlige stoffer etter brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn.

Foto: Arild Eskeland / NRK

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Avinor har sammen med konsulentselskapet COWI fulgt nøye med på utslippene etter storbrannen ved Stavanger lufthavn 7. januar. Det ene parkeringshuset kollapset, og de materielle skadene er store.

Helt fra dagen etter brannen er det tatt jevnlige prøver i renseparken ved Stavanger lufthavn og på Solastranden.

Ingvald Erga (Avinor) og Ragnhild Kluge (COWI) tar vannprøver i renseparken ved Stavanger lufthavn.

FÅ SKADER: Vannprøvene fra renseparken ved Stavanger lufthavn har så langt vist få skader på miljøet etter storbrannen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi var nede ved Solastranden dagen etter brannen for å se etter forurensning. Da vi så tredje verdenskrig der oppe ved parkeringshuset, så var det ikke ille her, sier Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø i Avinor.

Mange elbiler gikk med i brannen. Det var stor frykt for at miljøgifter fra bilenes batterier skulle lekke ut og gjøre skade. Men så langt ser det ikke ut til å ha skjedd.

– Det er ikke funnet verken litium eller kobolt her i renseparken, noe som typisk vil komme fra elbiler, sier miljørådgiver Ragnhild Kluge i konsulentselskapet COWI.

Fant gamle giftstoffer

Det ble derimot funnet PFAS (perfluorerte stoffer) i vannprøvene.

Dette er et stoff som er svært miljøskadelig, kan forårsake kreft og føre til fosterskader hos pattedyr.

Stoffet ble brukt i brannskum tidligere, men ble forbudt i 2007. Avinor er usikre på hvor dette kommer fra, men det kan stamme fra tidligere bruk av brannskum ved flyplassen.

Miljøskadene forårsaket av utslippene i forbindelse med brannen synes imidlertid å være små.

– Vi finner lite, heldigvis. Vi så jo spor etter brannskum og andre stoffer dagen etter. Men det er store bevegelser i vannmassene her ute ved Solastranden, så påvirkningen fra brannskummet er uten betydning, mener Erga.

5000 liter brannskum

Det gikk med 5000 liter brannskum da brannmannskapene forsøkte å få kontroll over den eksplosive brannen i parkeringshuset.

Ifølge Avinor ble det brukt en type brannskum som skal være mer miljøvennlig, men selv denne kan være skadelig.

– Dette stoffet bruker mye oksygen når det brytes ned, og kan dermed være skadelig for livet i vann, forklarer Kluge.

Brannskum ble brukt for å slukke brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn 7. januar 2020

OMFATTENDE SLUKNINGSARBEID: Det ble brukt 5000 liter med brannskum i forsøket på å få kontroll over brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Langtidsvirkninger

– Noen døde stingsild og små ål, en reke og noen døde skjell er det vi har funnet så langt. Ål som var noe større, levde, sier Erga.

Han er likevel bekymret for langtidsvirkningene av utslippet. Derfor vil de fortsette å følge med.

– Vi er alltid redd for at summen av kjemikaliene som slippes ut, kan påvirke naturmiljøet og oss mennesker. Det er det vi er opptatt av å dokumentere, sier Erga.

luftfoto brann i parkeringshus stavanger lufthavn

– HAR KONTROLL: Avinor mener de har kontroll på hva som må fjernes av giftige stoffer fra vannet som renner bort fra tomten når det brannherjede parkeringshuset eventuelt skal rives.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Neste fase er en eventuell riving av det brannherjede parkeringshuset. Da vil Avinor gjøre alt for at ikke flere miljøfarlige stoffer kommer på avveie.

– Vi er trygge på hva vi skal lete etter og hva vi skal fjerne fra vannet som renner vekk fra tomten, sier Erga i Avinor.