Frykter lang tunnel ødelegger for skifolket

En lang tunnel under Haukelifjell gjør det vanskeligere for folk å komme seg til de gode naturopplevelsene, mener Turistforeningen.

Haukeliseter

– Turistforeningshytta Haukeliseter vil også bli liggende svært isolert dersom det blir en lang tunnel. Det er ikke ønskelig, mener Turistforeningen.

Foto: Stavanger Turistforening

– For alle oss som er glad i å gå på tur på fjellet, blir det vanskeligere å komme oss dit på vinteren dersom det blir en lang tunnel, sier Preben Falck, leder i Stavanger Turistforening.

Stavanger Turistforening støtter dermed forslaget til Statens vegvesen med tre kortere tunneler på E134 over Haukeli. Lokalt blir det jobbet for å få en lang tunnel på 25 kilometer før å gjøre veien 100 prosent vintersikker, men dette er Turistforeningen sterkt imot.

– Turistforeningshytta Haukeliseter vil også bli liggende svært isolert dersom det blir en lang tunnel. Det er ikke ønskelig, sier Falck.

Tre nye tunneler

Familie aking

Hvert år er det mange, både store og små, som benytter seg av overnattingsdøgn på Haukeliseter på høyfjellet.

Foto: Oskar Åslund / DNT

Statens vegvesen mener de tre planlagte tunnelene på E134 over Haukeli vil føre til en kraftig reduksjon i bruken av kolonnekjøring og antall døgn veien er helt stengt.

Nye E134 kan redusere antall døgn veien er stengt med en tredjedel, men flere aktører på Sør-Vestlandet mener ikke dette er godt nok.

– Nesten hver dag er det fare for å komme til stengt vei over Haukeli. Å redusere dette med en tredjedel holder ikke når vi skal bygge en vei som skal være hovedferdselsåren mellom øst og vest i flere tiår fremover, sier Egil Severeide, administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.

Næringslivet ønsker én lang tunnel

Haukeliveien AS mener den beste løsningen er en lang tunnel på 25 kilometer fra Røldal, gjennom Haukelifjell og fram til utgangen av dagens Vågslitunnel. Styreleder Petter Steen jr. hevder å ha store deler av Sør-Vestlandet i ryggen, både politisk, i næringslivet og blant befolkningen.

Turistforeningen frykter dette betyr problemer for skifolket.

For alle oss som er glad i å gå på tur på fjellet, blir det vanskeligere å komme oss dit på vinteren dersom det blir en lang tunnel...

Preben Falck

– Er ikke sikkerheten viktigere enn tilkomsten til friluftsområder?

– Vi håper at det er mulig å løse begge deler, noe vi syns forslaget fra vegvesenet gjør. Selv om veien ikke blir 100 prosent vintersikker, blir det veldig mye bedre enn dagens situasjon. Det er planlagt tunnel på de mest utsatte strekningene, sier Falck.