NRK Meny
Normal

Frykter kommunesammenslåing kan ramme skolene hardt

Hver femte skole ble lagt ned i Danmark etter kommunereformen i 2007. Utdanningsforbundet frykter at det samme kan skje i Norge.

Regitze Flannov

Regitze Flannov, som sitter i Danmark Lærerforenings hovedstyre snakket om erfaringer fra den danske kommunereformen i 2007 da hun var på besøk på fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Rogaland.

Foto: Julie Renée Buene / NRK

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er fylkesleder for utdanningsforbundet Rogaland.

Foto: Julie Renée Buene / NRK

Utdanningsforbundet frykter konsekvensen av regjeringens planlagte kommunereform etter å ha hørt om hvordan det har gått i Danmark, der hver femte grunnskole er lagt ned.

– Ja, det er jo noe av det vi er bekymret for, for vi det at en del mindre kommuner står i fare for skolenedleggelse. Nå har vi akkurat hørt et innlegg fra Danmark der de har opplevd akkurat det, at mange små skoler har blitt nedlagt, sier Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder for utdanningsforbundet Rogaland.

På fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Rogaland ble kommunereformen tatt opp. Regitze Flannov, som sitter i Danmark Lærerforenings hovedstyre snakket til forsamlingen om erfaringer fra den danske kommunereformen i 2007. I Danmark ble hver femte skole nedlagt, og de har mistet 12 prosent av lærerstillingene.

Lærere har mistet jobbene

– Det har betydd at veldig mange skoler er slått sammen eller lagt ned, det har blitt flere elever i hver klasse og en har sagt opp lærerstillinger, sier Flannov.

Etter kommunesammenslåingen i Danmark var det de minste skolene som ble nedlagt, og det har ifølge Flannov ført til store konsekvenser for småsteder i landet.

– Vi har store problemer med å holde liv i småstedene. Dessuten er det vanskelig for folk å selge boliger, når det ikke er skoler, sier hun.

Ønsker ikke samme scenario i Norge

I Norge frykter Tednes-Aaserød at folk flytter fra de små bygdene dersom skoler legges ned.

– Tar du skole- og barnehagetilbudet bort fra små kommuner, gjør det noe med befolkningen. Det blir mindre attraktivt å bo i og flytte til kommunene, sier hun.

Etter å ha hørt på Regitze Flannov mener hun at sammenslåingen har gått for langt i Danmark, derfor skal Utdanningsforbundet kjempe for at det samme ikke skjer her.

– Det er mange fareelementer vi må se etter, for vi skal være en type vaktbikkjer som passer på, og om nødvendig skal vi gjø høyt og tydelig de gangene. Med færre skoler kan det føre til færre lærerstillinger, men vi håper at budskapet vårt om at små klasser er betydningsfullt for det pedagogiske tilbudet, er i ferd med å trenge inn, avslutter Tednes-Aaserød.