Fire branner i gassdrevne søppelbiler de siste årene

– Å slukke branner i kjøretøy som er drevet av gass, er en utfordring, sier brannsjefen i Rogaland.

Søppelbil i brann på Auglend.

I mai begynte det å brenne i en gassdrevet søppelbil i Stavanger. Da ble det opprettet en sikkerhetssone på 300 meter og beboerne ble evakuerte.

Foto: Thomas Egeli

– Disse bilene kjører rundt i tettbebygde strøk. Jeg etterlyser informasjon om hva som gjøres for å forbedre sikkerheten, sier Øyvind Andhøy.

For tre år siden oppsto brann i en søppelbil like ved der Andhøy sto.

Det finnes ingen offisiell statistikk over hvor mange branner det har vært i gassdrevne søppelbiler. Et Google-søk viser imidlertid fire tilfeller siden 2018.

Bruker skarpskyttere

Det mest dramatiske var trolig på Grefsenkollen i 2018, hvor et hus brant ned. Nabo Øyvind Andhøy fulgte det hele, og er svært skeptisk til de gassdrevne søppelbilene.

Han hørte en kraftig eksplosjon fra bilen. Brannen resulterte i at et hus brant ned.

Øyvind Andhøy

Øyvind Andhøy er nabo til en brann i en gassdrevet søppelbil som tok fyr på Grefsen i Oslo i 2018.

Foto: Privat

I 2020 var det to tilfeller av brann i gassdrevne søppelbiler. På Tåsen i Oslo og på Isi avfallsanlegg i Bærum.

Ved begge disse brannene tilkalte politiet skarpskyttere. Det ble vurdert å skyte hull på gasstanken, for å gjøre en eventuell eksplosjon mindre kraftig. Etter det NRK kjenner til ble det ikke i noen av tilfellene avfyrt skudd.

Ny brann i Stavanger

I mai i år skjedde det igjen i Stavanger. Denne gang ble beboere evakuert, og en sikkerhetssone på 300 meter ble opprettet. Det var eksplosjonsfare.

Innenfor denne grensen ligger skoler og barnehager. Denne sikkerhetssonen er å finne i «farlig gods-permen» som er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Søppelbilen i Stavanger tok fyr like utenfor huset til Gunnbjørg Fosse i Stavanger.

Først forstod hun ikke alvoret, men da hun kom hjem og så ødelagte vinduer og at deler av malingen var smeltet, forstod hun at dette kunne gått skikkelig galt.

– Det var godt ingen ble skadet. For det var en enorm varme. Det smalt akkurat som en bombe. Men det var nok dekkene på bilen, sier Fosse.

Brann søppelbil og hus Grefsenkollen 2018

I 2018 tok det fyr i både søppelbilen og i et hus.

Foto: Øyvind Andhøy

Brannvesenet: – En utfordring

Hun har imidlertid ikke blitt redd for gassdrevne søppelbiler.

– Klart, litt mer på vakt har jeg nok blitt, men det går som regel godt, sier hun.

Ifølge brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Nils Erik Haagenrud, spredte gassen seg raskt.

– Å slukke branner i kjøretøy som er drevet av gass, er en utfordring. I dette tilfellet var det, på grunn av gassen, fare for rask spredning, sier Haagenrud.

Han kan ikke si noe om branner i gassdrevne søppelbiler er farligere enn i andre søppelbiler. Men med stadig nye drivstofftyper trenger brannvesenet en ny type utstyr for å håndtere dem.

Nils-Erik Haagenrud

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Nils-Erik Haagenrud.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Dramatisk

De som jobbet på søppelbilen på Åsen, ønsker ikke å stå frem, men sier gjennom daglig leder Kurt Sædberg at brannutviklingen opplevdes dramatisk.

– Det var dramatisk der og da, men de har snakket både med hverandre og kollegaer om hendelsen, og er nå tilbake i jobb, sier Sædberg.

Ifølge Sædberg har de ikke opplevd slike branner tidligere.

– Vi har hatt noen få branner som følge av engangsgriller og litiumbatterier i våre renovasjonsbiler som går på fossilt brennstoff. Det er en risiko forbundet med avfallshåndtering generelt, sier han.

En sannsynlig årsak til brannen i Stavanger er en større lekkasje i hydraulikksystemet på bilen. Det skjedde ingenting med selve gassen.

– Søppelbiler som går på gass, er ikke farligere som kjøretøy. Denne brannen kunne ha startet uavhengig av hvilket kjøretøy det var, mener Sædberg.

I ferd med å fases ut

I dag går ni av kjøretøyene til Renovasjonen på naturgass, men drivstoffet er på vei ut.

– Vi har ikke kjøpt inn kjøretøy med gassdrift etter 2015, sier han.

De har ikke tatt noen risikovurdering rundt gass som drivstoff kontra andre muligheter, men ifølge Sædberg er kjøretøy med gassdrift er godkjent av leverandører og myndigheter

Alle Renovasjonens kjøretøy følger et løpende service- og vedlikeholdsprogram.

NRK har registrert fire branner i gassdrevne søppelbiler siden 2018.
Tre av dem har skjedd i området rundt Oslo.
Den 15. august 2018 brant det kraftig her i Mikael Hertzbergsvei.
Brannen spredte seg til et hus som ble totalskadet. To personer i brannbilen ble lettere skadet.
18. juni 2020 kom det ny melding om en gassdrevet søppelbil i full fyr.
Brann i bil
Selve bilen og gasstanken tok ikke fyr, men brannen på Tåsen spredte seg til en personbil som ble totalskadet.
7. august 2020. Denne gangen begynner det å brenne i en bil inne på et avfallsanlegg på Skui.
Brann på Isi avfallsanlegget
Både her og på Tåsen ble det ifølge NTB sendt ut skarpskyttere fra politiet. De skulle skyte hull på gasstanken dersom det ble nødvendig. Det skal ikke ha blitt avfyrt skudd.
27. mai 2021. Et stort område på Åsen ble evakuert på grunn av brann i en gass-søppelbil.
Søppelbil i brann på Auglend.
– Grunnen til at det var så mye politi og helsepersonell her, var spredningsfaren, og at det er snakk om gass, sa Tonje Elin Gerritsen fra politiet til NRK etter brannen.

– Gass er trygt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener gass som drivstoff på søppelbiler er trygt.

– Det er ikke gassen som brukes som drivstoff som brenner, men avfallet. Disse brannene har ikke spredd seg på grunn av gassanlegget i bilen, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Biogass/naturgass (metan) har molekyler som er lettere enn luft og vil stige opp ved en lekkasje.

Derfor er det ikke nødvendigvis slik at en gassbeholder vil forårsake en katastrofal eksplosjon.

– Ikke kast elsparkesykler i søpla

DSB har registrert ni søppelbilbranner siden 2016. Det er brann- og redningsvesenet som rapporterer inn til DSB. Dette omfatter både biler med fossilt drivstoff og gass.

– De tilfellene vi har registrert, er alt fra brann i søppelet til brann i en batteripakke til en elsykkel som var kastet i søppelet. I bare to av tilfellene er det registrert spredning, sier Ly.

De mener at ni branner i løpet av fem og et halvt år er relativt beskjedent.

– Økt elektrifisering fører imidlertid med seg et behov for økt bevissthet hos alle forbrukere. El-sparkesykler skal ikke i søpla. Ikke batterier heller. Alle må ta ansvar, sier Ly.

Flere nyheter fra Rogaland