Frykter interne konflikter i Statoil kan gå på sikkerheten løs

Statoils verneombud er redd for at konflikter om lugardeling, pensjon og streik kan true sikkerheten på plattformene. Nå slår ombudet alarm.

Statoil-logo

Hovedverneombud i Statoil slår alarm om de interne konfliktene i selskapet.

Foto: Jørn Kaarstad / NRK

– Vi er bekymret for at de interne uenighetene skal gå ut over sikkerheten, sier Hans Fjære Øvrum, fungerende koordinerende hovedverneombud i Statoil, til Offshore.no .

Han er så bekymret over konfliktnivået i Statoil at hovedverneombudet slår alarm.

Øvrum har nå sendt brev til både Arbeidsdepartementet og Olje- og energidepartementet hvor han deler verneombudets bekymring.

– Lytt mindre til råd fra konsulenter i dress og kom heller i dialog med egne ansatte i kjeledress, står det blant annet i brevet.

– Konflikter hindrer endringsvilje

Den nylige streiken om pensjonskutt i selskapet, i tillegg til strid om lugardeling, er konflikter som verneombudet trekker frem.

– Et høyt konfliktnivå vanskeliggjør endringer og forbedringer, fordi konflikter hindrer forankring og endringsvilje hos partene. Konfliktnivået er nå høyt etter streik, lockout og pensjonskrangling, står det i brevet.

– Konfliktnivået kan igjen forplante seg ned på plattformene som den gjorde ved innføring av ny driftsmodell. At Statoil igjen truer med bruk av styringsretten, er med på å forsterke konflikten, skriver han videre i brevet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Heidrun

Hovedverneombudet i Statoil er så bekymret over konfliktnivået i selskapet at de frykter det kan gå ut over sikkerheten på plattformene.

Foto: Statoil

Strid om lugardeling

Spesielt er den pågående striden om lugardeling et hett tema blant de ansatte i Statoil.

Arbeidsdepartementet senket tidligere i sommer kravene til når lugardeling kan benyttes.

De ansatte i Statoil mener selskapet utnytter denne oppmykningen til å tøye grensene.

– Statoil utnytter den ferske regelendringen for det den er verdt. Bare de siste ukene har selskapet meldt inn ønsker om lugardeling på seks, sju felt. Selskapet sitter igjen med stor økonomisk gevinst, og arbeidstakerne må betale prisen, sier han til Offshore.no.

– Respekterer at de er uenige

Statoil understreker overfor Offshore.no at selskapet er opptatt av åpenhet, dialog og samarbeid.

– Vi har vært gjennom en arbeidskonflikt der det det falt harde og til dels personrettede uttalelser. Ledelsen i Statoil ønsker å se fremover, og vil fortsatt legge til rette for et godt samarbeid med foreningene, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.

– Det vil være situasjoner der vi ikke kan bli enige og det respekterer vi. Det bør likevel ikke stå i veien for en konstruktiv dialog og gode samarbeidsprosesser.