NRK Meny
Normal

Frykter for oljebyen

Stein Bredal, YS-representant og Statoilansattes representant i bedriftssforsamlingen i Statoil, er redd for at hovedkontoret til det nye selskapet Hydro/Statoil over tid flyttes til Oslo.

Stein Bredal
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

- Vi har allerede sett tegn til at dette vil skje. Samtidig vil både konsernsjef og styreleder ha sin base i Oslo, sier Bredal.

I pressemelding som ble sendt fra Hydro i forbindelse med fusjonsplanene, heter det at foretningsadressen til det nye selskapet fortsatt skal ligge i Stavanger. Bredal tror det får mindre betydning.

- Dette har også noe med hvem som velges inn i styret. Jeg frykter for at  Stavanger mister den posisjonen byen har hatt. Dette kommer til å bli en enorm utfordring og det må legges et betydelig press fra politkernes side dersom aktiviteten skal opprettholdes. Her har politikerne en stor oppgave foran seg, sier Bredal.

Kjempe

Også stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie, er redd for at en større del av virskomheten til det nye selskapet Hydro/Statoil flyttes fra Stavanger til Oslo.

- Det er grunn til å frykte det. En stadig større del av aktiviteten er knyttet til internasjonal virksomhet. Det kan virke som om denne satsningen skal legges til Oslo og det er noe vi vil kjempe mot, sier Høie.

Høie er glad for at man har slått fast at foretningsadressen fortsatt skal ligge i Stavanger, men er likevel bekymret.

- Jeg er opptatt av at også den internasjonale satsningen må styres fra Stavanger. Dette er noe vi må jobbe sterkt for, sier Høie.

Endres

Også stortingskollega Hallgeir Langeland (SV) sier det er svært viktig for regionen at hovedkontoret for det nye selskapet legges til Stavanger.

- Jeg har sittet på Stortinget i åtte år og registrert en dreining av Statoils aktivitet til Oslo. Det er viktig at denne utvklingen endres slik at Stavanger blir et hovedkontor for det nye selskapet, sier Langeland.

I pressemeldningen som er sendt ut i forbindelse med fusjonen heter det at konsernfunksjonene vil ligge både i Oslo og Stavanger og konsernsjefen vil ha kontor begge steder. De viktigste forretnings- og virksomhetsområdene vil drives fra Bergen, Oslo og Stavanger