Frykter for nynorsken etter kommunesammenslåing

Noregs Mållag frykter at kommunereformen skal gå utover det nynorske skriftspråket. De krever derfor at store bokmålskommuner som sluker mindre nynorskkommuner tar hensyn.

Magne Åsbrenn

Magne Åsbrenn er leder for Noregs Mållag.

Foto: Johan Mihle Laugaland

– Ungene lærer seg sanger på bokmål. Jeg er bekymret for utviklingen til nynorsken, sier målmannen Ottar Sandanger fra Finnøy.

Her er nynorsk hovedmål og bokmål sidemål.

Av 409 skoleelever er det bare 19 som har bokmål som hovedmål, men om tre år blir Finnøy en bydel i storkommunen Stavanger.

Olav Myklebust og Markus Vestbø Reilstad

Olav Myklebust og Markus Vestbø Reilstad.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Jeg bryr meg egentlig ikke

Da kan ting snu, tror niendeklassingene Olav Myklebust og Markus Vestbø Reilstad.

– Fordi hele Stavanger skriver bokmål, sier Myklebust.

– Jeg bryr meg egentlig ikke, sier Vestbø Reilstad.

Men det er det flere som gjør.

Frykter nynorsken blir overkjørt

– Vi går inn for at Stavanger skal bli en tospråklig kommune, sier Magne Åsbrenn, leder i Noregs Mållag.

Han er redd for små nynorskkommuner skal bli overkjørte når de blir slått sammen med større bokmålskommuner.

Åse Landa Svela (t.h.), Randi Flesjå og skilt til Finnøy Fleirbrukshall

Åse Landa Svela (t.h.), Randi Flesjå ved skiltet til idrettshallen – som inntil videre har navn på nynorsk.

Foto: Johan Mihle Laugaland

– Her på Finnøy ser vi at det problemet lett kan oppstå fordi Stavanger blir så mye større enn Finnøy. Her må det tas strukturelle grep. Her må det skaffes underskrifter på dokumenter, sier han videre.

Mållaget har laget et forslag språkbruksplan for å fremme begge målformene vi har i Norge. Blant annet ber han kommuner med både nynorsk og bokmål om å:

  • La saksbehandlerne i det offentlige selv bestemme hvilket målform de vil bruke, men at det likevel er krav om rimelig fordeling mellom målformene. 30 prosent bruk av hver til enhver tid
  • Legge til rette for skriftspråket til ansatte i kommunen skal være klart og brukervennlig og etter gjeldende rettskrivingsregler
  • Ha en årlig oppfølging av rådmannen om hvordan språkbruksplanen blir fulgt opp.
Skilt på nynorsk til Hjelmeland Sparebank på Finnøy

Hjelmeland Sparebank-filialen går for nynorsk når de skal vise kundene veien.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Målform har foreløpig ikke vært tema i forhandlingene om nye Stavanger kommune. Bokmålskommunen Stavanger skal slå seg sammen med språknøytrale Rennesøy
og nynorskkommunen Finnøy.

– Det er ganske mange som står på for at nynorsken skal overleve. Mange er bevisste på det, sier Randi Flesjå, som mener at Stavanger ikke bør være en bokmålskommune.

Står dårlig til allerede

Det er imidlertid ikke alle nynorsk-entusiaster på Finnøy som frykter Stavanger.

– At vi i Finnøy blir en del av Stavanger, er jeg ikke bekymret for. Det kan gjøre ting bedre. Det står veldig dårlig til med nynorsken i Finnøy, både i den kommunale administrasjonen, i skolen og kirken, sier Ottar Sandanger.