Frykter for matsikkerheten i krisetider

Faren for terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, ekstremvær, smitte og sykdom krever at vi har et bevisst forhold til selvforsyningsgraden av matvarer, mener Rogaland Høyre.

Utsikt fra Stavanger havnesilo

Stavanger havnesilo er lagt ut for salg. Trolig rives den og brukes til boliger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette er et sterkt signal fra Rogaland om at vi må tenke oss nøye om før vi avvikler de beredskapslagrene vi har i dag, sier Sveinung Stensland, leder i Rogaland Høyre til NRK.

På helgens årsmøte vedtok fylkeslaget en resolusjon om at matvaresikkerhet er avgjørende for samfunnssikkerhet og beredskap. De vil gjeninnføre beredskapslagre for korn.

Selger Stavanger Havnesilo

Stavanger havnesilo

De to siloene har plass til omtrent 200.000 tonn korn. Det tilsvarer landets importbehov et normalt år.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stavanger Havnesilo er et av Nord-Europas største lagre for matkorn, med plass til ca. 200.000 tonn korn. Nå vil selskapet Cermaq, der Staten eier 60 prosent, selge anlegget. Ved et eventuelt salg vil den mest sannsynlig bli revet for å gjøre plass til boliger og næringsvirksomhet. Derfor har flere politikere kritisert at kornsiloen skal selges. Men siloen er lagt ut for salg og flere eiendomsaktører har allerede meldt fra at de er interesserte i den svært attraktive tomta.

Landbruksminister Sylvi Listhaug ønsker ikke å gripe inn i salget av kornsiloene, men har satt ned en gruppe som skal undersøke ladets behov for beredskapslagre.

Mener Norge er sårbare

Siloene i Stavanger er en del av den offentlige debatten om Norge skal ha beredskapslagre for korn. Rogaland Høyre mener at vi bør gjeninnføre beredskapslagre for korn og at dette må sees i sammenheng med en helhetlig produksjon av mat.

Sveinung Stensland, Høyre

Sveinung Stensland ble gjenvalgt som leder av Rogaland Høyre i helgen.

Foto: John Petter Hernes

– Det er vårt ansvar å sikre matforsyningen i landet. Vi har tenkt for lite på forsyningsgraden. Når det gjelder korn er vi prisgitt import og vi er sårbare, sier Stensland.

Partiet skriver at selvforsyningsgraden for landbruksprodukter 50 prosent, og har vært synkende de siste årene. Dersom en krise oppstår kan det by på problemer, mener de.

– Vi lever i en ustabil verden. Når ting skjer, skjer de ofte fort, og er umulige og forutse. Befolkningen verden øker stadig og det blir mer press på matlagrene, sier Stensland.

Rogaland Høyres resolusjon om matsikkerhet:

  • Beredskapslagre for korn må gjeninnføres.
  • Regjeringen må sette ned et bredt sammensatt utvalg som vurderer norsk produksjon av mat i lys av beredskapshensyn, ut ifra hvilke konsekvenser klimaendringer, befolkningsvekst, internasjonal situasjon, m.m. kan ha for Norge.
  • Utvalgets konklusjon bør være retningsgivende for blant annet hvilket landbruk en ønsker i et langsiktig perspektiv. Politikk knyttet til havbruk og fiske for å bidra til økt matvaresikkerhet må også utredes. Dette vil gjøre oss mindre sårbare ved kriser og dermed være en framtidsretta politikk.

Flere nyheter fra Rogaland