NRK Meny
Normal

Frykter for arbeidsplassene i Hå

Matjorda må vernes mest mulig, mener flertallspartiene i Hå, og vil satse på boligutbygging i Stokkelandsmarka. I går fikk folket på Nærbø si sitt, da kommunen inviterte til folkemøte om framtidens planer.

Folkemøte på Nærbø

Om lag hundre personer møtte opp da Hå kommune inviterte til folkemøte for å diskutere planene for kommunen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

Marta Orstad

Marta Orstad.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

– Kan du begripe at det skal være så vanskelige ord som ekspropriasjon når vi har et så enkelt ord som å stjele, sier Marta Orstad.

Hun er en av dem som har gitt og gitt deler av gårdstomta si til Hå kommune. Og nå vil kommunen ha enda en bit.

– Det som ligger nærmest stasjonen må vi gi fra oss, men vi blir aldri rike i penger, sier hun.

400 nye Hå-buer hvert år

For kommunen vokser og trenger mer areal. Befolkningsveksten i Hå har vært spesielt høy de siste seks årene, men folketallet har vokst jevnt over flere år. En av årsakene er at folk utenfra kommunen har flytta til Hå, men det har også vært en jevn økning i antall fødsler.

Fra 2007 til 2012 økte folketallet i Hå med om lag 2500 personer. Dette betyr over 400 nye Hå-buer per år.

Beregninger viser at folkemengden i Hå vil fortsette å vokse. I 2028 vil kommunen ha nesten 25.000 innbyggere, og veksten vil være størst i gruppa over 67 år.

Uenige om areal

Mons Skrettingland

Ordfører Mons Skrettingland.

Foto: Stian Skjerping

I går var det folkemøte på Nærbø, med drøyt 100 frammøtte, der linjene for fremtidens kommune ble presentert. Flertallspartiene, med ordfører Mons Skrettingland i spissen, vil ta noe områder til boligutbygging lengst nord, men aller mest i sør.

– Vi tar en svak reduksjon på Nærbø, Varhaug og litt på Vigrestad og øker i Stokkeland. Det er på grunn av jordvernet, Vi vil heller bygge på uproduktiv jord, sier Skrettingland.

Men det er ikke alle som er enige i måten flertallskommunene ser framtidens Hå. Terje Mjåtveit fra Nærbølista vil ha et annet kart.

– Vi er enige om å dreie mer mot Stokkeland, men ikke enige i å ta bort en så stor del. Vi tror flere flytter nordover hvis vi ikke åpner mer i tettstedene Nærbø og Varhaug, sier Mjåtveit.

Folkemøte på Nærbø

Folkemøte på Nærbø.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

Dobbelt så mange pendler ut som inn

Om lag 80 prosent av Hå-buene mellom 15 og 74 år er i arbeid, og i løpet av de siste årene har antallet økt med nærmere 1000 personer.

Samtidig øker antall personer som arbeider utenfor kommunens grenser.

– Det er omtrent dobbelt så mange som pendler ut av kommunen, som inn. Dette gjør det enda viktigere å legge til rette for en viss vekst i næringsareal i alle deler av kommunen, står det i kommuneplanen.

– Kommer til å miste arbeidsplasser

Bjørn Risa i entreprenør Risa er misfornøyd med at hovedsatsingen for næringsutviklingen er langt sør i kommunen, ved Sirevåg.

– Vi er ikke klare til å ta imot aktører som kommer utenfra og vil inn i kommunen. Da må arealet ligge klart. Vi hadde planer om å bygge en stor fabrikk i Hå kommune i 2004, og trengte 50 mål. Da lot det seg ikke gjøre, og den havnet i Kristiansand i stedet, sa han til de fremmøtte.

– Kommunen må lytte til behovene og ikke bestemme hvor folk skal bygge og bo. Å bo på Nærbø er usentralt, men lenger sør mot Eigersund skjer det ingen ting, la han til.

Terje Mjåtveit

Terje Mjåtveit fra Nærbølista.

Foto: Per Thime/NRK

Mjåtveit mener kommunen skyver bedrifter ifra seg:

– Jeg synes det er veldig alvorlig. Husk at vi har 39 mål med industriareal som skal vare frem til 2028. Riktig nok ligger det noe fra før som vi har leid tidligere, men det er altfor lite areal i forhold til nabokommunene og vi kommer til å miste mange gode arbeidsplasser på grunn av dette, sier han.

– Vi har store industriområder: 140 mål Nærbø totalt, 100 på Varhaug og mye på Vigrestad, og i Stokkelandsmarka. Hå kom skal være en kommune som skal ta imot nye bedrifter i fremtiden, svarer Skrettingland.

Flere møter om kommunens fremtid

Etter dagens møte på Nærbø går stafettpinnen videre til andre bygder i kommunen. I morgen blir det møte på rådhuset på Varhaug, 3. februar på Vigrestad misjonshus, 4. februar på det gamle kommunehuset på Brusand og 5. februar på Ogna skule.

Marta Orstad ser ikke bort ifra at hun også denne gangen må gi fra seg jorda si.

– Selvfølgelig skal vi gi ifra oss til samfunnet, men de skal være i dialog med oss. De må ikke bare komme og ta det, sier hun.

Hå-ordfører Mons Skrettingland og landbruksminister Sylvi Listhaug

Hå-ordfører Mons Skrettingland og landbruksminister Sylvi Listhaug under møtet på Varhaug mandag.

Foto: Erik waage / NRK