– Det var fare for at forbipasserende kunne få kleberstein i hodet

Faren for at folk blir truffet av løse steiner fra Stavanger domkirke gjorde at kommunen stengte inngangspartiet i dag.

Fare for at folk får løse steiner fra Stavanger Domkirke i hodet, gjør at kommunen har bevilget penger til strakstiltak før den store oppussingsjobben starter.

VIDEO: Stavanger kommune har gitt penger til strakstiltak for å sikre domkirken slik at forbipasserende ikke får fallande stein i hodet. Foto: Arild Eskeland/NRK.

– Det har ikke skjedd noe så langt, men det er på tide å gjøre noe med det, sier Brita Goldberg, prosjektleder i Stavanger eiendom.

Tirsdag ble inngangspartiet til domkirken i Stavanger stengt, og stillaser ble satt opp utenfor.

Stavanger kommune har gjort et hastevedtak for å sikre at forbipasserende ikke får løse steiner fra domkirken i hodet. Fordi det er fare for liv og helse, har de bevilget penger til strakstiltak før den allerede planlagte restaureringsjobben starter.

Stavanger domkirke

Stavanger domkirke sikres.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Ikke helt løse, men ikke sikret

– Nå skal vi i første omgang arbeide med vestfasaden, og jobber med klebersteinene som ligger helt på toppen av murkronen. De er ikke helt løse, men ikke forankret skikkelig lengre, sier Goldberg.

– Da vi fikk tilstandsrapporten, begynte vi å forberede dette prosjektet. Nå er pengene kommet, så vi har satt i gang med stillas og arbeid, sier hun.

Hovedinngangen til kirken er midlertidig stengt så lenge stillasarbeidet er i gang. Etter det skal det lages en bue rundt inngangen slik at folk kan bevege seg ut og inn utenfor fare.

Kan ikke feste stillaset i kirken

Stillaset rundt kirken må bygges stort og bredt fordi det ikke kan festes på bygget, slik vanlige stillaser blir.

– Domkirken er vernet, og da er det ekstra strengt hva man får lov til. Vi må ta høyde for at stillaset står helt av seg selv, og står imot vindkreftene. Vi legger ut store betonglodd, slik at stillasene ikke kan fyke av gårde, sier Goldberg.

– Det er en omfattende oppgave å få reist et stillas her. Når arbeidet kommer i gang, er det kompetansen til dem som jobber som avgjør hvor omfattende det blir. Spesialister fra Arkeologisk museum har stor steinkompetanse, og skal i gang med å løfte av stein, sjekke tilstanden, kanskje lage nye, og feste dem på nytt, sier arkitekt Per Schjelderup.

Stavanger domkirke

Det settes opp stillaser rundt domkirken for å sikre at kleberstein ikke faller ned.

Foto: Arild Eskeland / NRK