Frykter dårligere flytilbud

Vestlandsrådet frykter at en nedlegging av flyverkstedet på Sola vil føre til dårligere rutetilbud og regularitet for flytrafikken på Vestlandet.

I et brev til konsernstyret skriver rådet at en nedleggelse på Sola må få konsekvenser.

Braathens Technical Services
Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Vestlandsrådet påpeker at å konsentrere verkstedkapasiteten på Gardermoen er stikk i strid med Regjeringens politikk om å flytte arbeidsplasser ut fra Osloområdet.

Dette mener rådet bør få "driftsmessig konsekvenser for hele SAS-konsernet".

Fylkesordfører Roald Bergsaker vil ikke utdype så mye hva som ligger i formuleringen, men antyder at Staten som eier har makt til å reagere.

Vestlandsrådet mener at en nedlegging av flyverkstedet kommer i et ekstra dårlig lys sålenge verkstedet på Sola går med overskudd.

Andre kan fly 

- Dersom ikke SAS kan sikre oss regularitet er det andre flyselskap som har vist at de kan, sier Bergsaker. Han mener en nedlegging bør få konsekvenser i forhold til konsesjoner.

Brev til statsministeren

En nedleggelse av verkstedet på Sola vil vere stikk i strid med politikken fra Regjeringshold, mener Vestlandsrådet. Mens regjeringen har gått inn for å flytte arbeidsplasser ut av Oslo-området vil en nedleggelse av verkstedet på Sola føre til at tungt flyvedlikehold blir konsentrert på Gardermoen.

Bergsaker er derfor i gang med å skrive brev til statministeren for å få Regjeringen som eier til å gripe inn for å stanse nedleggelsen av flyverkstedet. Brevet blir skrevet og sendt i dag.