Nå er det de over 60 som mister jobben

Siden i fjor sommer har det blitt dobbelt så mange arbeidsledige over 60 år. Fagforbundene frykter nå at bedriftene bevisst kvitter seg med de eldste.

Rosenberg

Det er de siste månedenes nedskjæringer i oljebransjen, her representert ved Rosenberg i Stavanger, som er hovedårsaken til den stigende arbeidsledigheten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Terje Håland

Terje Håland i Fellesforbundet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Noen gjør nok det, sier Terje Håland i Fellesforbundet i Stavanger.

– Men vi håper de bedriftene som kaller seg seriøse, tar de eldste arbeidstakerne på alvor, og ikke kvitter seg med dem. De har kompetanse vi aldri får igjen, sier han, som representerer medlemmer i bygg- og anleggsbransjen.

Opp 98 prosent fra i fjor

Ved utgangen av juli var det over 85.000 arbeidsledige i Norge. I Rogaland var nesten 9000 helt uten jobb – flest innen industri, bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag. Fylket hadde lenge lav arbeidsledighet, men ligger nå over landsgjennomsnittet etter flere måneder med store kutt i oljerelatert virksomhet.

Arbeidsledige etter alder, Rogaland, juli 2015

Antall

Prosent, arbeidsstyrken

Økning, antall

Økning, prosent

I alt

8923

3,5

3527

65

19 og under

164

1,1

34

26

20-24 år

1066

4,5

349

49

25-29 år

1471

5,1

587

66

30-39 år

2659

4,4

970

57

40-49 år

1933

3,3

846

78

50-59 år

1169

2,5

513

78

60 år og over

461

2,0

228

98

Se nasjonale tall nederst i artikkelen.

Flere har uttrykt bekymring over at så mange av de arbeidsledige er unge. Talla for juli viser imidlertid en tendens ingen har sett før: De over 60 mister jobben i stadig høyere tempo.

Roy Erling Furre

Roy Erling Furre i Safe.

Foto: Magnus Stokka

På landsbasis var økninga i denne aldersgruppa «bare» 16 prosent. I Rogaland er det snakk om en dobling fra juli 2014.

Er redd de «mister jobben i stillhet»

Dette overrasker Roy Erling Furre, andre nestleder i Safe, et av fagforbundene som organiserer ansatte i oljerelatert virksomhet.

– Vi har en mistanke om at bedriftene bruker de harde tidene til å få ut de eldste, sier han, og viser til masteroppgaven Dagens Næringsliv omtalte tidligere i sommer.

En av bedriftslederne som er intervjua i oppgaven, sier ifølge DN at «I situasjoner hvor man driver med nedbemanning, da rydder en også litt opp, hvis man kan kalle det det. Slik at dem man sitter igjen med sannsynligvis er de beste».

– Disse tallene gir grunn til bekymring. Vi har registrert enkelte saker der bedriftene ikke følger de avtalte kriteriene ved oppsigelser og permitteringer. Det er dessuten grunn til å frykte at enkelte av dem som sies opp, aksepterer det i stillhet, uten å ta kontakt med oss, sier han.

Kriteriene han snakker om er ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold og alder.

– Flinke folk bedriftene har vært avhengige av

Egil Tengs, fungerende fylkesdirektør i Nav Rogaland, sier at 50- og 60-åringene til nå har gått klar, men at de ikke lenger ser ut til å være «freda». Han frykter imidlertid ikke det samme som fagforbundene.

Egil Tengs

Egil Tengs er fungerende fylkesdirektør i Nav Rogaland. Fylket han opplevd kraftig vekst i arbeidsledigheten de siste månedene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg håper og tror at dette er en del av de kraftige omstillingsprosessene vi er inne i. Det er stort sett flinke folk, som bedriftene har vært avhengige av, men som de nå ser at de må gi slipp på, sier han.

Foreløpig har ikke Nav planer om å sette i verk ekstra tiltak overfor disse aldersgruppene.

Terje Håland i Fellesforbundet er ikke like rolig.

– Mange av dem har store utfordringer med å finne ny jobb. Hvem vil ta inn en 60-åring hvis det flyter over av ungdommer? spør han.

Arbeidsledige etter alder, Norge, juli 2015

Antall

Prosent, arbeidsstyrken

Økning, antall

Økning, prosent

I alt

85.362

3,1

5715

7

19 år og under

2088

1,7

50

2

20-24 år

10.588

4,3

233

2

25-29 år

13.531

4,7

868

7

30-39 år

24.904

4,1

1665

7

40-49 år

18.065

2,8

1067

6

50-59 år

11.258

2,1

1147

11

60 år og over

4928

1,8

685

16