Mandag blir det nye lærerprotester

Flere hundre lærere, landet rundt, skal mandag morgen aksjonere mot den nye arbeidstidsavtalen.

Lærerdemonstrasjon i Bodø

Mange lærere har denne våren demonstrert på KS sitt forslag om ny arbeidstidsavtale. Her fra demonstrasjoner i Bodø i mars.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Med kritt skal lærerne skrive et stort og tydelig nei på asfalten foran skoler mandag morgen.

– Dette må være en aksjon som er administrert fra grasrota, for dette er helt ukjent for meg, sier leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Aksjonen blir administrert av en lukket gruppe på Facebook, som ett døgn etter at den ble opprettet, hadde fått 800 medlemmer.

– Planen er å mobilisere flest mulig. Vi vet at mange har vært og kjøpt kritt i dag. Nå håper jeg vi får store deler av landet med, sier barneskolelærer Kristin Gudem til Klassekampen.

Nei til ny avtale
Foto: Anders Rydland Berntsen

Raser mot ny avtale

Den omstridte avtalen om lærernes arbeidstid, som Utdanningsforbundet har blitt enig med KS om, innebærer blant annet at lærerne mister fleksibiliteten de har i dag med å kunne gjøre for- og etterarbeid hjemmefra.

De blir forpliktet til å være til stede på skolen opptil 7,5 time hver dag, og dette har provosert mange av lærerne.

– Jeg føler at de tråkker på oss. Vi er folk med høy utdanning, men de gir blanke, sa Marit Øvrebø, lærer ved St. Svithun ungdomsskole i Stavanger, etter at lønnsoppgjøret med kommunene var i havn.

Utdanningsforbundet tror likevel at ny arbeidsdag bare vil gjelde halvparten av lærerne. Grunnen er at de fysiske arbeidsforholdene er for dårlige ved mange av landets skoler.

– Vi setter inn støtet mandag morgen, slik at mange da blir møtt med nei på asfalten, sier Gudem, som var en av initiativtakerne til demonstrasjonstoget som nær 3.000 lærere deltok imot kommuneorganisasjonen KS' krav om å endre lærernes arbeidsår.

Registrerer stor misnøye

Gunn-Reidun Tednes Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er leder for Utdanningsforbundet i Rogaland.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Fylkeslederen for Utdanningsforbundet vet at det er sterke følelser i sving blant mange lærere.

– Jeg har fått en del e-post og meldinger, der lærere har ytret at de er misfornøyde med den nye arbeidstidsavtalen, sier Tednes-Aaserød.

Det var i utgangspunktet ikke Utdanningsforbundet som ønsket mer bunden tid for lærerne, men Tednes-Aaserød sier mange lærere likevel tar ut sinnet på egen fagorganisasjon.

– Vi har gått med på denne avtalen, som vi tror er det beste vi kunne få til i denne omgang. Personlig synes jeg ikke det er en god avtale, langt der ifra, men jeg har tillit til at dette var det beste forhandlerne våre klarte å få til nå, sier hun.

Nå skal den enkelte lærer få si sitt. Den nye arbeidstidsavtalen skal til uravstemning 18. juni.