NRK Meny
Normal

FrP vil ruste opp forfalne kirker

Fremskrittspartiet vil bruke kirkefondet til oppussing. Saken skal opp på partiets landsmøte i helga, og mye tyder på at forslaget blir vedtatt, men det får ingen støtte hos regjeringskameratene.

Domkirke under oppussing

Stavanger domkirke er rundt 900 år gammel, og trenger oppussing og restaurering om den skal stå staselig i mange år til.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Dette er vår kulturarv, og vi må ta vare på den for fremtiden. Det er sjelen vår, opphavet til byen vår, sier Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp.

Han snakker om domkirken i Stavanger, som for tiden er under oppussing.

Tak som lekker

På FrP's landsmøte skal det fremmes et forslag om at kirkene må bruke midler fra sitt eget fond til vedlikehold. Senterpartiet er med på ideen om å sette politisk press på Opplysningsvesenets fond. Partiet gjorde et lignende vedtak på sitt landsmøte i fjor.

Anne Tingelstad Wøien

Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet, mener kirkene må belage seg på spleiselag.

Foto: Svein Erik Dahl

– Kirken kommer til å selge mange av sine prestegårder. Da skulle man tro det ga en pen avkastning som kan brukes i et spleiselag, sa Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Sp, til Kulturnytt i fjor høst.

Stavanger kommune har gitt 80 millioner kroner til oppussing av domkirken. Behovet er på over 300 millioner. Kirkene er kommunenes ansvar, men forfallet er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Hvert femte kirketak lekker og hver fjerde kirke har dårlige vegger.

Kirken får ikke bruke sine egne penger

– Opplysningsvesenets fond sitter i dag på 7 milliarder kroner, så om det kunne fremskaffet noe til dette vedlikeholdet så hadde det vært kjempebra, sier Ib Thomsen som er FrP's kulturpolitiker på Stortinget.

– Det er feil, sier fondets direktør Ole-Wilhelm Meyer.

Direktør i Ovf, Ole-Wilhelm Meyer

Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond, mener de ikke klarer å finansiere vedlikeholdet av kirkene alene.

Foto: Erik Five Gunnerud / Ovf

– Etter at vi har trukket fra de forpliktelsene som er pålagt fondet så er verdiene på cirka 2,7 milliarder kroner. Men i henhold til loven så kan vi ikke bruke de verdiene som ligger i fondet, vi kan kun bruke avkastningen som vi får av dette, forklarer han.

– Vi har en løpende inntjening som gjør at vi klarer å fylle fondets oppgaver til en viss grad, men vi har fortsatt en betydelig vedlikeholdsutfordring, sier Meyer.

Nasjonalskatter

Både Høyre, KrF og Venstre er uenige i FrP's forslag.

Høyres Norunn Benstad er enig, og påpeker at et samlet storting har bedt regjeringen komme med en tiltakspakke for de fredede og spesielt verneverdige kirkene våre.

– Vi må ha en sak i Stortinget hvor vi går igjennom hvilke av kirkene som er kulturminner, og hvilke kirker og kirkebygg som har mer tradisjonelt vedlikeholdsbehov, sier Ketil Kjenseth stortingsrepresentant i Venstre.

– Denne kirken her er over 900 år gammel. Tar vi ikke ansvar nå, så får vi kjeft om 100 eller 200 år. Mye av det andre rundt i Stavanger kommer til å forsvinne i løpet av 100 år, men domkirken består, sier Moi Nilsen.