Frp vil bygge ny E39 uten bompenger

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen slår fast at E39 mellom Kristiansand og Bergen er blant veiprosjektene som vil bli prioritert.

E39 i Bjerkreim

Frp vil bygge ny E39 gjennom Bjerkreim uten bompenger.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Jeg tror det blir en fortgang i byggingen av E39 mellom Sandnes og Kristiansand. Der inngår også dette prosjektet. Det tror jeg kommer til å bli forsert av den sittende regjeringen, sier Frp-politiker Pål Morten Borgli til NRK.

Fremskrittspartiet mener E39 mellom Vikeså og Bue kan bygges ut uten bompenger.

Pål Morten Borgli

Frp-politiker Pål Morten Borgli til NRK tror ikke bompengefinansiering av E39 mellom Bue og Vikeså.

Foto: Anders Fehn / NRK

Formannskapet i Bjerkreim gikk mandag enstemmig inn for bompenger på strekningen, men Frp-politiker Pål Morten Borgli mener utbyggingen kan finansieres med penger som bevilges over statsbudsjettet.

Vil begynne med Kristiansand-Bergen

Frp-politikeren, som er varaordfører i Sandnes, er og styreleder for bompengeselskapet på Nord Jæren. Når det gjelder E39 får Borgli langt på vei støtte fra partifelle og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

– E39 er jo en av hovedsatsingene fra Kristiansand til Trondheim. Den vil ikke kunne bygges ut samtidig alle steder, men nettopp traseen Kristiansand- Bergen er den mest nærliggende å realisere først. Da må vi jo og ta den forbi Bjerkrem, naturlig nok, sier Solvik Olsen til NRK.

Borgli mener at denne veiutbyggingen haster.

– Vi må ha en bedre E39 fra Sandnes til Kristiansand. Det er alle enige om. Det deler jeg Bjerkreim kommunestyre sitt syn på, men at de klarer å få satt opp en ny bom der, det tviler jeg sterkt på. Det er allerede ganske godt med bompenger på E39 hvis du skal kjøre fra vårt distrikt og ned til Kristiansand, sier Borgli.

– Ønsker å planlegge lange strekninger under ett

Samferdselsministeren tar til etterretning vedtaket om bompenger som er gjort i formannskapet i Bjerkreim for strekningen fra Bue til Vikeså. Selv er han opptatt av å tenke lange strekninger når det skal bygges veier.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener E39-traseen mellom Kristiansand og Bergen er nærliggende å realisere først

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi ønsker å planlegge lange strekninger under ett. Vi tror vi kan få til bedre prosjekter og få realisert dem raskere. Det blir sannsynligvis billigere når du bruker maskinene når de først er på plass i stedet for å transportere de rundt omkring, sier Solvik Olsen.

Han sier at det nå opprettes et veiinvesteringsselskap som skal ha slike utbygginger som formål.

– Da er det naturlig at vi ser på europaveistrekningene rundt omkring i Norge og ser på hvordan vi kan bygge dem ut mer helhetlig i stedet for å ta de stykkevis og delt, sier Solvik Olsen.