Hopp til innhold

Frp vil tillate høyresving på rødt lys

Køer i trafikken kan frustrere bilister. Frp ser til USA for løsninger, og foreslår at bilister skal få lov å svinge til høyre på rødt lys i kryss.

Trafikklys

I krysset Misjonsveien/Stokkaveien i Stavanger, er det mange som irriterer seg over at det ikke er lov til å svinge til høyre på rødt lys når det ikke er trafikk.

Foto: Erik Waage / NRK

Du kommer til et lyskryss, det er rødt lys, men ingen trafikk hindrer deg i å kjøre til høyre i krysset.

I de aller fleste stater i USA og i Canada får du da lov til å ta den høyresvingen. Det får du også lov til flere plasser i Tyskland.

Men ikke i Norge. Her er det forbudt.

Det vil Frp i Rogaland gjøre noe med.

– Dette forbudet fører til mange unødvendige køer, sier fylkespolitiker Mats Danielsen (Frp), som blant annet trekker fram bussveien i Hillevåg i Stavanger som et problemområde.

Mats Danielsen

Mats Danielsen (Frp), medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Prøveordning

Han ønsker å få på plass en prøveordning med høyresving på rødt lys i kryss. Først og fremst som en test i Rogaland. I neste uke blir forslaget lansert på møtet i fylkestinget.

– Der vil jeg be fylkesordføreren ta kontakt med departementet, sier han.

– Men vil ikke dette føre til farlige situasjoner?

Du vil fortsatt møte et rødt lys som i dag, hvor det forventes at du stopper. Og så må vi kreve at trafikanter er oppmerksomme og ser om det kommer biler, sier Danielsen.

Han trekker særlig fram Tyskland, som er et land med relativt lav trafikkdødelighet. I gamle DDR var det vanlig å få lov å svinge til høyre i lyskryss, og denne regelen har overlevd. I 2002 var det lov å svinge høyre i 2500 lyskryss i Tyskland, ifølge Wikipedia.

Tillatelse til høyresving i Tyskland

Ser du dette skiltet i Tyskland, kan du svinge til høyre selv om det er rødt.

– Interessant forslag

Samferdselspolitiker på Stortinget, Tor André Johnsen (Frp), har selv bodd i USA. Han synes forslaget til Danielsen er interessant.

– Min umiddelbare reaksjon er at du kan få bedre flyt i trafikken hvis du får lov til å svinge til høyre på rødt, men det forutsetter at bilister følger med, sier han.

Johnsen understreker at han må ta spørsmålet opp med stortingsgruppa før han tar endelig stilling.

Lov til å svinge høyre i USA

Et skilt som tillater høyresving på rødt lys i New York i USA.

Foto: Creative Commons

– Vil føre til flere ulykker

Men forslaget møter motstand hos flere.

– Risikoen for at noen blir drept eller hardt skadd øker med en sånn løsning som her er foreslått. Derfor er vi skeptisk, sier Guro Ranes, avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun mener trafikksikkerhet i utgangspunktet alltid må prioriteres foran økt fremkommelighet.

– Det er en grunn til at reglene er som de er. Det skal gode argumenter og gode grunner til å gjøre noe med det, sier hun.

Guro Ranes

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Foto: Knut Opeide

Heller ikke Norges Automobil-Forbund (NAF) jubler over Danielsens forslag.

– Dette er å kopiere bilistens land USA. Det er ikke smart, og vil føre til flere ulykke hvor myke trafikanter er involvert, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Hun påpeker at det vil være grønt på fotgjengerfeltet hvis det er rødt i krysset, noe som kan skape farlige situasjoner.

– Når det gjelder bedring av trafikkavviklingen, vil vi heller ha rundkjøringer og andre tiltak, sier Sagedal.