Frp-krav til egen minister: – Må stoppe rushtidsavgiften

Fremskrittspartiet vil ha full gjennomgang av bompengeprosjektet på Nord-Jæren. Landsstyret i partiet vedtok i helga at deres egen samferdselsminister må inn i saken for å få fjernet rushtidsavgiften.

Bomstasjon ved Kvadrat i Sandnes

Rogaland Frp mener prisen i bomringen må ned, og vil heller kutte i de planlagte prosjektene som bompengene skal betale.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi forventer nå at statsråden pålegger partene lokalt å sette seg ned og reforhandle avtalen, uten rushtidsavgift, sier fylkesleder i Rogaland, Bente Thorsen.

Bente Thorsen

Bente Thorsen er leder i Fremskrittspartiet Rogaland

Foto: Thomas Halleland / NRK

Hun mener samferdselsminister Jon Georg Dale nå må på banen for å sikre at de fire kommunene og fylkeskommunen blir enige om en ny avtale.

Landsstyret til Frp vedtok i helgen en resolusjon med støtte til de som kjemper mot bompenger på Nord-Jæren, og som vil ha en gjennomgang av prosjektet.

Jon Georg Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: NRK

– Dale får i oppdrag å nekte styringsgruppen å øke bompengene for å betale for sviktende inntekter, sier Thorsen.

Må få med de andre regjeringspartiene

Men NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam mener det ikke er så enkelt å få samferdselsministeren til å gripe inn i bompengesaken på Nord-Jæren.

Selve vedtaket fra landsstyret i Frp forutsetter at de andre regjeringspartiene er enige i det som er budskapet i resolusjonen.

Magnus Takvam

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK

Foto: NRK

– Dale kan ikke opptre som bare Frps talsperson i regjeringen. Han er statsråd for hele regjeringen, og da må han få de andre partiene med seg, sier Takvam.

– De fleste vil nok forstå at det trolig vil være vanskelig å få med seg de andre regjeringspartiene på å endre premissene som ligger for den omstridte avtalen, legger han til.

Markeringssak for Frp

Magnus Takvam tror heller at partiet har behov for å understreke at de er gjenkjennelige og mot bompenger.

– Dette er en problemsak som mobiliserer bredere grupper enn dem som tradisjonelt har vært tilhengere av Frp. Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes har protestert mot rushtidsavgift, og får støtte for det.

– Tilsvarende ser vi at bompengepartier som utelukkende har som prosjekt å protestere mot bompenger, får oppslutning, for eksempel i Bergen- og rogalandsområdet, sier Takvam

Wirak vil trekke Sandnes kommune helt ut av byvekstavtalen, hvis ikke rushtidsavgiften fjernes.

– Dale har sagt at utspillet nå ligger hos de lokale partene, som må bli enige, sier Takvam.

– Slår inn åpne dører

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) blir overrasket om Fremskrittspartiet får med seg de andre regjeringspartnerne på å kreve endringer i bompengene på Nord-Jæren.

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi er kommet langt i forhandlingene lokalt om endringer som gjør trykket mindre på dem med lavest inntekt.

– Jeg opplever at Frp slår inn åpne dører når vi nettopp forhandler om å endre innretningen. Det kan ikke være slik at Frp som er opptatt av lokale vedtak, ber samferdselsministeren gripe inn og styre når de ikke får det som de vil lokalt, sier Ege Tengesdal.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har ikke svart på henvendelsene fra NRK mandag.