– Det er vel ikke akkurat på Bryne jobbene havner, tenker jeg

Lyse vurderer å sette ut IT-arbeidsplasser. Det liker ikke Leif Arne Moi Nilsen, Frp-politiker og medlem av Lyse sin bedriftsforsamling.

Bedriftsforsamling i Lyse

Rundt 50 ansatte jobber i dag i det heleide datterselskapet Lyse Link som leverer it-tjenester til resten av konsernet. Dessuten er det mellom 15 og 30 innleide i selskapet.

Foto: Tom Edvindsen

– Dette står vel ikke helt i stil med de 10 000 arbeidsplassene vi skal få til her i distriktet.

Det sier Leif Arne Moi Nilsen som representerer Fremskrittspartiet i Stavanger bystyre. Han er og representant i bedriftsforsamlingen i Lyse på vegne av Stavanger kommune, en av kommunene som eier konsernet.

Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen representerer Fremskrittspartiet i Stavanger bystyre. Han er og representant i bedriftsforsamlingen i Lyse på vegne av Stavanger kommune. Moi Nilsen liker ikke at Lyse vurderer å sette ut stillinger.

Foto: Kjersti Hetland

To av dem som nå vurderer å sette ut arbeidsplasser i Lyse, konserndirektør Toril Nag og styreleder Harald Espedal, sitter og i utvalget som skal skaffe 10.000 nye arbeidsplasser i Stavanger innen 2020.

Dette utvalget er nedsatt av Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) for å møte konsekvensene av nedturen i oljevirksomheten.

Kvitter seg med kompetanse

– Lyse er en høyteknologibedrift. Når de nå vurderer å sette ut tjenester, da begynner de å outsource kompetanse. Når vi setter ut den typen kompetanse, så er det vel ikke akkurat på Bryne jobbene havner, tenker jeg, sier Moi Nilsen.

Rundt 50 ansatte jobber i dag i det heleide datterselskapet Lyse Link som leverer it-tjenester til resten av konsernet. Dessuten er det mellom 15 og 30 innleide i selskapet. Men vurderingen som nå er satt i gang av Lyses konsernledelse, omfatter også andre it-tjenester i det kommunalt eide energiselskapet.

Toril Nag

Konserndirektør Toril Nag sier at outsourcing er et av alternativene når Lyse skal vurdere organiseringen av IT-tjenestene i konsernet.

Foto: Lyse

– Vi har nå en gjennomgåelse av hvordan vi skal organisere it-tjenestene i Lyse-konsernet, men foreløpig er det ikke fattet noen beslutning. Det er flere alternativer, deriblant delsourcing og outsourcing, sier Toril Nag til Dagens Næringsliv.

Bedriftsforsamling

FRP-politikeren minner om at Lyse-konsernet er eid av folket, og styres av en bedriftsforsamling. Der har de ansatte en tredel av representantene.

– Det er nettopp det den bedriftsforsamlingen er for, å ta sånne store avgjørelser som dette. Jeg regner jo med at vi får si noe om dette vi som er i bedriftsforsamlingen, og høre hvordan de egentlig tenker, sier Moi Nilsen.

Konserndirektøren ser ikke noen motsetning mellom arbeidet med å skaffe nye jobber og vurderingen av outsourcing i Lyse.

– Nei. Lyse har en plikt å være effektive, og slike prosesser må alle store foretak foreta med jevne mellomrom. Hvis vi ikke gjør det, gjør vi ikke jobben vår og andre går forbi oss. Det er det å være lønnsomme som gir oss muligheten til å skape nye arbeidsplasser, sier Nag til avisen.